Početna / Rezultati upisa u redoviti program Dječjeg vrtića Vrapčić

Rezultati upisa u redoviti program Dječjeg vrtića Vrapčić

16.6.2023.

Rezultati upisa u redoviti program Dječjeg vrtića Vrapčić

Poštovani roditelji/skrbnici,

u nastavku su rezultati upisa u redoviti program Dječjeg vrtića Vrapčić za ped. god. 2023./2024.

Šifra djeteta označena je prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vrapčić na sljedeći način: zadnje 4 znamenke OIB-a i inicijali djeteta!

Inicijalni razgovori za primljenu djecu odvijat će se prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Rezultati upisa u vrtić u ped. god. 2023.-2024._Iskrica Đelekovec

Rezultati upisa u vrtić u ped. god. 2023.-2024._Potočić Koprivnički Bregi

Rezultati upisa u vrtić u ped. god. 2023.-2024._Ivančica Koprivnički Ivanec

Rezultati upisa u vrtić u ped. god. 2023.-2024._Zvončica Gola

Rezultati upisa u vrtić u ped. god. 2023.-2024._Zvončić Gola

Rezultati upisa u vrtić u ped. god. 2023.-2024._Bambi Ždala