Početna / Igra kockicama

Igra kockicama

17.4.2020.

Igra kockicama

Kako bi nam ovo vrijeme kod kuće proteklo zanimljivije, poštovani roditelji i draga djeco, predlažemo vam jednu aktivnost vezanu za predmatematičke vještine. Prilikom zapažanja i  memoriranja brojeva, donosimo vam  ideju kako se zabaviti i naučiti brojiti. Osim brojanja, tu je još jedan zadatak koji će Vaša djeca rado riješiti. Riječ je o slaganju kockica prema bojama koristeći se i brojevima te dodavajući kružiće za lakše prepoznavanje količine.

Potreban materijal:  kockice, papir i bojice ili flomasteri

Zadatak:

  1. Za prvu igru napišite broj, ali tako da ga dijete može obojiti, ispod svakog broja dijete treba složiti kulu s točnim brojem kockica koliko je napisano.
  2. Nacrtajte nekoliko kula s različitim bojama kockica, na papiru. Neka vaše dijete pokuša napraviti istu kulu s istim rasporedom kockica kao na crtežu. Poslije toga potaknite dijete da imenuje boje te da prebroji koliko kockica ima.  Za dodatni poticaj i motivaciju možete koristiti ove brojalice iz priloga.

Razvojne zadaće: ovim igrama i aktivnostima kod djece se razvija govor, memoriranje riječi i brojeva, vokabular. Dijete prepoznaje broj te ga povezuje s količinom, a ujedno uočava boje i pravilno ih imenuje.

Igrajući se s djecom, ohrabrujući ih da rješavaju jednostavne zadatke, te uz pohvalu za njihov trud, raste njihovo samopouzdanje. Ovim igrama djeca uočavaju količinu, broj i razlikuju boje.

Brojalica od 1 do 10

jedan, dva pismo pišem ja
tri, četiri čude mi se pijetlovi
pet, šest saznali su vijest
sedam, osam da u srcu te nosam
devet, deset radostan je mjesec

Od 1 do 10

jedan – budi uvijek vrijedan
dva – vrijedna sam i ja
tri – bit će sretni svi
četiri – sobu ćemo spremiti
pet – stavit ćemo i cvijet
šest – kad tata čuje vijest
sedam – da si bio vrijedan
osam – bit će jako ponosan
devet – spremit ću i krevet
deset – hajmo sad na nogomet!