Početna / Abakus – sat

Abakus – sat

29.11.2019.

Abakus – sat

Već duže vrijeme djeca svakodnevno u igri koriste abakus, a da nisu ni znali koja mu je uloga, osim kaže dječak T.J.: “za računanje”. Proučili smo na Google-u što je to i naučili da su ljudi nekada na to zaista računali. Izradili smo sami od neoblikovanog materijala i mi svoje abakuse, a likovnim aktivnostima smo izradili i satove. Naravno, naučili smo što koja kazaljka znači i sad već sami ponekad znamo koliko sat označava.