Dječji vrtić “Dabrić” Legrad

Dječji vrtić “Dabrić” Legrad

Dječji vrtić “Dabrić” Legrad

Trg Sv. Trojstva 45

48317  Legrad

Telefon: 048 835318

Elektronička adresa: djecji.vrtic.dabric@kc.t-com.hr

Dječji vrtić Dabrić u trenutnom prostoru djeluje od 3. siječnja 2011. godine. S 1. rujnom 2023. godine pridružio se Dječjem vrtiću „Vrapčić“ Đelekovec te tako postao jedna od njegovih mnogobrojnih podružnica.

U Dječji vrtić Dabrić upisano je pedesetero djece u tri odgojno-obrazovne skupine: najmlađe Bubamare, srednja skupina Leptirići te najstarije Pčelice. Uz šest odgojiteljica, u vrtiću su kuharica i spremačica.

Redoviti desetosatni program koji Vrtić provodi temelji se na važećim zakonskim aktima predškolskog odgoja i obrazovanja te na suvremenoj humanističko-razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Vrtić također provodi i Program predškole za djecu uključenu u redoviti program i djecu koja ne pohađaju redoviti program, a školski su obveznici, u trajanju od 250 sati godišnje.

Suradnja s roditeljima ostvaruje se putem roditeljskih sastanaka, individualnih razgovora, anketa, informativnih panoa, uključivanjem roditelja u zajedničke radionice i aktivnosti skupine te kroz razne donacije, a Vrtić se uključuje u različite kulturne manifestacije i humanitarne akcije u suradnji s roditeljima i lokalnom zajednicom.

Kontaktirajte nas :