Dječji vrtić “Ivančica” Koprivnički Ivanec

Dječji vrtić “Ivančica” Koprivnički Ivanec

DJEČJI VRTIĆ “IVANČICA”, KOPRIVNIČKI IVANEC

Koprivnička ulica bb

48 314 Koprivnički Ivanec

Telefon: 048 638 339

Mobitel: 099 401 2026

Elektronička adresa: vrtic.ivancica.ivanec@gmail.com

Dječji vrtić „Ivančica“ Koprivnički Ivanec osnovan je u sklopu Osnovne škole “Braća Radić“ 1987. godine. Godine 2000. Vrtić postaje jedna od podružnica Dječjeg vrtića „Vrapčić“ te dolazi do značajne izmjene cjelokupnog ustrojstva rada s naglaskom na polazišta pedagogije zajedništva koja počiva na humanističkom principu rada.

Zbog velikog interesa i potrebe za predškolskim odgojem i obrazovanjem 2007. godine Vrtić se proširuje na dvije skupine. Mješovita jaslička skupina Bubamare uključuje djecu u dobi od jedne do tri godine, a mješovita vrtićka skupina Leptirići u dobi od četiri do sedam godina. Provodi se redoviti desetosatni program u kojem rade četiri odgojiteljice s višom stručnom spremom, a zaposlene su i spremačica i kuharica. Bitne zadaće vezane uz neposredni rad s djecom su: ostvarivanje dječjih osnovnih tjelesnih i zdravstvenih potreba, razvijanje psihosocijalnih vještina, usvajanje kulturno-higijenskih navika te provođenje istraživačko-spoznajnih aktivnosti prema psihofizičkim karakteristikama svakog pojedinog djeteta. U redoviti program integriran je Program vjerskog odgoja i Program predškole. Program vjerskog odgoja provodi odgojiteljica sa završenim doškolovanjem za odgojitelja u vjeri na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Programom su obuhvaćena djeca od četvrte do sedme godine starosti. Uz ovaj program uspostavljena je i dobra suradnja sa župnikom Nikolom Bukovčanom, posebice za Dane zahvalnosti za plodove zemlje i početak pedagoške godine te posvete Vrtića u božićno vrijeme. Za djecu koja pohađaju Vrtić, Program predškole integriran je u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja. Ovim Programom obuhvaćena su i djeca koji nisu redoviti polaznici Vrtića. Program predškole je obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. U interesu što bolje pripremljenosti djece za školu uspostavljena je dobra suradnja s učiteljicama i stručnim timom Osnovne škole “Koprivnički Ivanec“ u izmjeni iskustva, upoznavanju i sudjelovanju u radu s predškolcima, zajedničkim roditeljskim sastancima s roditeljima budućih školaraca. U suradnji sa Školom sudjelujemo i na božićnoj priredbi u Društvenom domu Koprivnički Ivanec.

Vrtić se uključuje u različite manifestacije organizirane za djecu predškolskog uzrasta kao što su Vuzmena košarica, Dani travnjaka, Stari zanati, Dan Općine, Dječja olimpijada. U radu s djecom provodili su se različiti projekti. Neki od njih nose naziv Ivanečki Baltazar, Putevima naših predaka, Za bolje sutra, ekološki projekt „Drvo”. Godine 2012. sudjelovanjem na izlaganju Vuzmene košarice osvojili smo 1. mjesto u kategoriji dječjih vrtića na natječaju Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Javljamo se na različite likovne natječaje, npr. Volim Podravinu i Prigorje na kojem je jedno dijete bilo nagrađeno 2016. godine. Uključujemo se u razne humanitarne akcije kao što je dugogodišnja suradnja s udrugom Zdenac, pokret misionara milosrđa.

Odnos prema okolini posebno nam je važan, stoga djecu usmjeravamo pravilnom odnosu prema svojoj okolini potičući ih da usvoje pravilan način zbrinjavanja otpada. U vrtiću su postavljene kutije dobivene u suradnji s UZOR-om iz Koprivnice u koje djeca uče svakodnevno razvrstavati otpad. Kutije su označene djeci prigodnim i zanimljivim maskotama. Tako djeca uviđaju kako sav otpad nije smeće, već se puno toga može reciklirati, odnosno ponovno iskoristiti. Posebno smo ponosni što smo mali čuvari baštine. Svjesni vrijednosti koje posjeduje naša općina, djeci pokušavamo usaditi ljubav prema baštini i tradiciji koju smo naslijedili i koju se trudimo njegovati. S ciljem razvijanja ljubavi prema vlastitom kraju djeca se kroz različite likovne tehnike upoznaju s ivanečkim vezom, nošnjom te tradicijskim dječjim pjesmicama i običajima svog mjesta u kojem žive.

Godine 2016. ekipa Dokumentarnog programa Hrvatske televizije u suradnji s prof. Vidoslavom Bagurom i članovima Društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec snimala je dokumentarni film o našem kulturnom nematerijalnom dobru – umijeću izrade izvornog veza s narodne nošnje Koprivničkog Ivanca. U snimanje filma bili smo uključeni i mi. Dokumentirane  su  aktivnosti koje se provode  s djecom o upoznavanju kulturne baštine Koprivničkog Ivanca. Dobra višegodišnja međusobna suradnja ostvaruje se s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom iz Kunovca koji uz vatrogasne vještine i obveze njeguju baštinu svoga kraja. Početkom adventa djeca već nekoliko godina svojim prigodnim programom sudjeluju na Akademiji „Advent z malim kunovečkim vatrogascima“. Ujedno tako postaju aktivni sudionici svoje društvene sredine koju pobliže i bolje upoznaju kao i njezinu vrijednost. Ljubav prema knjizi, osjećaj važnosti i njene vrijednosti razvija se uz dugogodišnju suradnju s koprivničkom službom Bibliobusa koju djeca redovno posjećuju. Ovi sadržaji ostvaruju se i  kroz višegodišnja sudjelovanja na kulturnoj manifestaciji “Noć knjige”. Suradnja s roditeljima ostvaruje se putem roditeljskih sastanaka, individualnih razgovora, anketa, informativnih panoa, uključivanjem roditelja u zajedničke kreativne radionice, božićne priredbe, završne priredbe, izlete.

Kontaktirajte nas :