Dječji vrtić “Zvončić” Gola

Dječji vrtić “Zvončić” Gola

Dječji vrtić “Zvončić” Gola

Trg kardinala Alojzija Stepinca 4a

Telefon: 048 833 403

Mobitel: 099 401 2028

Elektronička adresa: zvoncicgola@gmail.com

Dječji vrtić “Zvončić” Gola otvoren je 15.10.1979., a u sastavu je Dječjeg vrtića “Vrapčić”. Čini ga jedna mješovita vrtićka skupina djece u dobi od 4 godine do polaska u osnovnu školu. Vrtić svoj odgojno-obrazovni rad temelji na važećim zakonskim aktima predškolskog odgoja i obrazovanja te na suvremenoj humanističko-razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Vrtić provodi redoviti desetosatni program. U sklopu redovitog programa potiče se ostvarivanje dječjih osnovnih prava, tjelesnih i zdravstvenih potreba, usvajanje kulturno-higijenskih navika, razvijanje psihosocijalnih vještina, odnosno cjelovit razvoj dječje ličnosti, u skladu s individualnim potrebama, sposobnostima i psihofizičkim karakteristikama svakog djeteta. Također, Vrtić provodi Program predškole za djecu uključenu u redoviti program i djecu koja ne pohađaju redoviti program, a školski su obveznici, u trajanju od 250 h godišnje.

U suradnji sa Zajednicom sportskih udruga grada Koprivnice provodi se i Mala sportska škola koju vode nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture i odgojiteljica. U sklopu redovitog desetosatnog programa provodi se vjerski odgoj koji vodi odgojiteljica koja je svojim doškolovanjem na KBF-u stekla zvanje odgojiteljice u vjeri. Njeguje se folklor i provodi likovni odgoj.

Vrtić se uključuje u različite manifestacije i aktivnosti u društvenoj zajednici. Sudjelujemo na „Vuzmenoj košarici“ u organizaciji Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije i Dječjeg vrtića „Vrapčić“, Olimpijadi dječjih vrtića, a imamo i dobru suradnju s POU Koprivnica, HAK-om Koprivnica te s lokalnom zajednicom (škola, crkva, Općina Gola).

Suradnja s roditeljima ostvaruje se putem roditeljskih sastanaka, individualnih razgovora, anketa, informativnih panoa, uključivanjem roditelja u zajedničke radionice i aktivnosti skupine te kroz različite donacije.

Radno vrijeme Vrtića je od 6:00 h do 16:00 h. U Vrtiću su zaposlene dvije odgojiteljice, kuharica i spremačica.

 

SKUPINA VESELE RODE

Adresa: Trg Kardinala Alojzija Stepinca 6a

Mobitel: 095 820 3608

Elektronička adresa: veselerode.gola18@gmail.com

Skupina “Vesele rode” otvorena je u pedagoškoj godini 2018./2019. u sastavu Dječjeg vrtića „Vrapčić“. To je mlađa vrtićka mješovita skupina djece u dobi od tri do pet godina. Skupina je smještena u zgradi pored jasličke skupine “Zvončica” s kojom dijeli dječje igralište. U tom je prostoru smještena privremeno, odnosno do završetka adaptacije i proširenja Dječjeg vrtića “Zvončić”. Provodi se redoviti desetosatni program. Radno vrijeme skupine “Vesele rode” je od 06:00 h do 16:00 h. U skupini su zaposlene dvije odgojiteljice kao i pomoćno-tehničko osoblje (servirka, spremačica, kuharica) koje obavljaju svoje poslove u sve tri skupine.

Vrtić se uključuje u različite manifestacije i aktivnosti u društvenoj zajednici. Sudjelujemo u maškaranoj povorci u našoj općini, surađujemo s Bibliobusom te našom lokalnom zajednicom (Općina Gola, crkva, škola). Isto tako, u suradnji sa Zajednicom sportova grada Koprivnice provodi se Mala sportska škola koju provode profesorica kineziologije i diplomirana odgojiteljica predškolskog djeteta.

Suradnja s roditeljima je na visokom nivou, a ostvaruje se putem individualnih razgovora, roditeljskih sastanaka, anketa, informativnih panoa, uključivanjem roditelja u zajedničke radionice, izlete, svečanosti kao i aktivnosti skupine te putem raznih donacija.

Kontaktirajte nas :