Početna / Emocije svuda oko nas

Emocije svuda oko nas

15.2.2019.

Emocije svuda oko nas

Kroz svakodnevnu igru, druženje i zabavu djeca izražavaju razne emocije, što na prihvatljiv način, što na neprihvatljiv način. Stoga smo krenuli na „putovanje“ u otkrivanje kako biti ljut, kako iskazati sreću, kako utješiti i sl.

Sklopovima aktivnosti poput likovnog izražavanja ljutnje, scensko-pokretnog izraza sreće uz glazbu, istraživačko-spoznajnih aktivnosti „ja sam gazda svojoj ljutnji“, izrade emocionalnog rječnika, oformljivanjem centra emocija i „ljutilišta“ i sl., poticali smo djecu na osvješćivanje sebe, svojih potreba, emocija u različitim svakodnevnim situacijama. Prepoznavajući emocije kod sebe, djeca stječu povjerenje i samopouzdanje u sebe i određenu sigurnost što im olakšava da reagiraju na adekvatan način na raspoloženje ljudi oko sebe, da prepoznaju svoja i tuđa emocionalna stanja. Budući da je interes velik i još uvijek prisutan, nastavlja se u onom smjeru za koji djeca ukažu put.