Integrirani likovni program u redovitom desetosatnom programu

Početna / Integrirani likovni program u redovitom desetosatnom programu

Integrirani likovni program u redovitom desetosatnom programu

Namjena Programa

Integrirani likovni program namijenjen je djeci u dobi od 3 godine pa do polaska u osnovnu školu, a provodit će se u Dječjem vrtiću Vrapčić, s pojačanim radom u  područnim objektima gdje se odgojiteljice intenzivnije bave likovnim izričajem ili imaju usku suradnju s galerijama i udrugama slikara i kipara, kao i mogućnosti ostvarenja ateljea u prirodi (Čambina, Ješkovo, Šoderica, Zovje i dr.), odnosno rada s djecom u ustanovi i izvan nje.

Ciljevi Programa

Cilj Programa je razvijati ljubav prema kulturno-umjetničkoj baštini kroz neposredan doživljaj, slobodnu komunikaciju i interpretaciju doživljaja.

ZADAĆE PREMA SPECIFIČNOSTI PROGRAMA:

  • upoznavanje s likovnim materijalima (olovkama, bojama, kistovima, vrstama papira prema namjeni, glinom, kamenom, platnom i staklom)
  • upoznavanje s likovnim tehnikama (crtanje, slikanje, oblikovanje)
  • bogatstvo vizualnog doživljaja kako bi se potaklo razvijanje zapažanja detalja, aktiviranje sjećanja i kreativnosti
  • razvoj kulture ponašanja i boravka u galeriji, muzeju, umjetničkom paviljonu, ateljeu, povijesnim građevinama i drugim kulturnim institucijama

Obilježja Programa

Likovnost potiče razvoj djetetovog govora, radnih sposobnosti, tjelesni, socijalni i kognitivni razvoj te kreativnost.

Način ostvarivanja Programa

Posebna se pažnja posvećuje djeci koja pokazuju veći interes i iskazuju potencijale za likovnost. S njima se radi individualno ili u manjim skupinama, ovisno o temi i iskazanom interesu djeteta ili poticaju na temu koju inicira odgojiteljica voditeljica, npr. slikanje uz klasičnu i filmsku glazbu i dr., kao i prema aktualnim natječajima u koje se ustanova uključuje.

Oblici likovnog rada s djecom:

  1. Crtanje
  2. Slikanje
  3. Oblikovanje– modeliranje
  4. Intervencije u prirodi i recikliranje
  5. Fotografija kao oblik stvaralaštva
  6. Grafičke tehnike

Vremenik aktivnosti

Program se provodi svakodnevno za svu djecu upisanu u skupinu prateći interes djece i njihove sposobnosti.

Nositelji Programa

Program ostvaruju dvije odgojiteljice koje imaju potrebnu stručnu spremu za rad s djecom rane i predškolske dobi i redovito se stručno usavršavaju na tom području. Uloga odgojitelja – voditelja Programa zahtijeva kontinuirani angažman u nabavi materijala i organiziranju posjeta kako bi dijete imalo što više neposrednih doživljaja.

Način vrednovanja

Odgojitelji izrađuju razvojne mape za svako dijete u kojima se bilježe napredovanja djece. Vrednovanje Programa vrši se anketama koje ispunjavaju roditelji i odgojitelji te u Godišnjem izvješću o radu Dječjeg vrtića Vrapčić.

Kontaktirajte nas :