Početna / Kad narastem, bit ću…

Kad narastem, bit ću…

16.7.2020.

Kad narastem, bit ću…

Kad narastem, bit ću farmer/ica, traktorist, vatrogasac, liječnik/ica, frizer/ka, medicinska sestra… ovo su samo neki od odgovora djece naše skupine na ovo pitanje. Imajući u vidu dječju radoznalost i želju da istražuju svijet oko sebe, odlučili smo spoznati i otkrivati pojedina zanimanja ljudi s ciljem da djeca dođu do zaključka o njihovom značaju za njih same, ali i društva uopće. Nadopunjavanjem centara predmetima pojedinih zanimanja djeca su stvarala bogatu simboličku igru te na taj način spoznala značaj pojedinih zanimanja. Najviše je bilo simboličke igre farmera, liječnika, vatrogasca, konobara i majstora.