Početna / Na farmi

Na farmi

17.4.2020.

Na farmi

Živeći na selu, domaće životinje su nam nešto što bi bilo sasvim prirodno da ih prepoznajemo i volimo. Međutim, u zadnjih nekoliko godina broj životinja i farmi u našem selu opada, stoga vam nudimo jednu aktivnost kako biste djecu podsjetili na te divne životinje. Možda jednog dana netko od nas/njih poželi imati neku dobru i zanimljivu farmu, ako ništa drugo barem u mašti. Želimo vam dobru zabavu.

Potreban materijal:

Slikopriča iz priloga dolje, sudoku za društvenu igru, papir, drvene boje ili flomasteri, kartonska kutija, gumene domaće životinje, manje kutije, ljepilo, kolaž, tempere

Zadatak:

Nakon pročitane priče, razgovarati s djecom što ih se najviše dojmilo u priči te nacrtati što su zapamtili iz priče, koja životinja ili životinje iz priče im se najviše sviđaju, kako zamišljaju svoju farmu, koje domaće životinje bi oni imali i kako bi vodili brigu o njima, koja životinja što jede, kakve koristi imamo mi od tih životinja i sl.

Drugi zadatak može biti izrada svoje farme pomoću materijala koje pronađete u kući.

Treći zadatak: društvena igra – dječji sudoku s domaćim životinjama, potrebni materijal nalazi se ispod slikopriče

Pjesmica na YouTube kanalu:  „Farma strica Jima“

https://youtu.be/_n4hmKtf6Q8

Razvojne zadaće:

Ovom aktivnosti djeca razvijaju pozitivan stav o prirodnoj i društvenoj sredini, odnos prema životinjama, stječu nove spoznaje o domaćim životinjama, bogate rječnik, a glazbenom podlogom razvijaju percepciju glazbenih elemenata te glazbeno pamćenje

 

Na farmi
Pored šume bješe farma,
malena i slatka.
A na farmi jedan konj,
pas i mala patka.

Krava mirno travu pase,
miš je gladan, gricka žito.
U blatu se valja prase,
odmara se jer je sito.

Oko jarca leti pčela,
a magarac glasno njače.
Jaje jedno kokoš snijela,
žaba oko lokve skače.

Ovce žvaču žuto sijeno,
paun redi perje meko.
Mačka leži, prede lijeno,
dok u grmu spava zeko.

Pijevac kukuriku veli,
sve mu note isto zvuče.
Jedna lasta na put želi.
U daljini sova huče.

Valentina Tutić