O nama

Početna / O nama

O nama

Zbog potrebe roditelja i na prijedlog Općine Drnje otvara se Dječji vrtić Vrapčić 24. veljače 1997. Općine Drnje, Gola, Peteranec i Hlebine zastupane po načelnicima sklopile su Sporazum. Na temelju članaka 7. i 12., stavaka 4. i 13. Zakona o ustanovama (NN, br. 76/93), zaključka o osnivanju ustanove i prihvaćanju Sporazuma usvojenih na predstavničkim tijelima sudionika Sporazuma, općine Drnje, Gola, Peteranec i Hlebine osnivaju ustanovu pod nazivom „Dječji vrtić Vrapčić“ sa sjedištem u Drnju (Sporazum prihvaćen 10. prosinca 1994.). Radno vrijeme vrtića provodi se prema Zakonu i potrebama roditelja.

Ustanova obavlja sljedeće djelatnosti:

– ostvaruje program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o djeci rane i predškolske dobi

– provodi programe odgoja i obrazovanja djece u godini prije polaska u osnovnu školu

– provodi program za djecu s teškoćama u razvoju

– provodi program ranog učenja stranih jezika i drugih programa umjetničkog, vjerskog i sportskog sadržaja

Odlukom Upravnog odbora Dječjeg vrtića Vrapčić od 4. listopada 1996. godine Ljubica Dolenec imenovana je ravnateljicom Vrtića.

Dječji vrtić Vrapčić, kojem je uprava u Drnju, pokriva veoma veliko područje i to: Drnje, Sigetec, Gola i Ždala. Od 1. lipnja 1998. sastavu Vrtića priključuje se Koprivnički Ivanec, dok se 1. prosinca 1998. godine otvara dječji vrtić u Đelekovcu u prostorima Osnovne škole Đelekovec. Tada Dječji vrtić Vrapčić djeluje u sastavu pet općina sa šest mješovitih odgojno-obrazovnih skupina.

Dječji vrtić Vrapčić od pedagoške godine 2000./2001. djeluje na području općina Koprivnički Ivanec, Đelekovec, Drnje, Peteranec i Gola. Općinski vrtić „Potočnica“ nalazi se u Sigecu, dok Općina Gola ima ustrojene vrtiće „Zvončić“ u Goli i „Bambi“ u Ždali pod vodstvom ravnateljice Snježane Tišljarić. Poslovanje Dječjeg vrtića Vrapčić financira se iz proračuna općina osnivača uz primjenu temeljnih važećih zakonskih propisa Republike Hrvatske, poštivanje odluka Upravnog vijeća te odlučivanje u dogovoru s osnivačima Vrtića. Odgojno-obrazovni rad temelji se na suvremenom pristupu odgoju i obrazovanju uvažavajući i potičući specifičnosti društvenog okruženja u kojem živimo, potrebe djece i roditelja. U pet objekata provodi se desetosatni program, a u Ždali osmosatni program odgojno-obrazovnog rada. Dana 9. ožujka 2007. otvara se novoizgrađeni Dječji vrtić „Lastavica“ u Peterancu, dok se otvorenje proširenog Dječjeg vrtića „Ivančica“ u Koprivničkom Ivancu održalo 23. lipnja 2007.

Na temelju članka 3. stavka 4. Pravilnika o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima, a u svezi s člankom 33. stavkom 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i na zahtjev Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Dječjeg vrtića Vrapčić u Drnju, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 14. listopada 2008. donijelo je Rješenje da se Dječji vrtić Vrapčić u Drnju imenuje vježbaonicom Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u cjelini za program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi.

Dana 19. kolovoza 2012., nakon izgradnje, otvorio se Dječji vrtić „Iskrica“ u Đelekovcu u zasebnom objektu. Dječjem vrtiću Vrapčić 4. studenog 2013. pridružuje se još jedan područni objekt, „Potočić“ Koprivnički Bregi, s jednom mješovitom skupinom. U pedagoškoj godini 2013./2014. proširen je i nadograđen prostor Dječjeg vrtića „Potočnica“ u Sigecu, prilagođen novom Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja. Dana 17. rujna 2016. u sklopu Dječjeg vrtića Vrapčić otvoren je novi objekt „Leptirić“ u Hlebinama te 2. siječnja 2017. novi objekt Dječjeg vrtića Vrapčić, jaslice „Zvončica“ u Goli. Dana 2. siječnja 2018. godine proširena je djelatnost Dječjeg vrtića Vrapčić za još jednu jasličku skupinu u centralnom objektu „Vrapčić“ Drnje.

U pedagoškoj  godini 2017./2018. djelatnost odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Vrapčić provodila se na području deset lokacija:

 1. Područni objekt „Ivančica“ Koprivnički Ivanec s dvije odgojno-obrazovne skupine
 2. Područni objekt „Potočnica“ Sigetec s dvije odgojno-obrazovne skupine
 3. Područni objekt „Iskrica“ Đelekovec s jednom odgojno-obrazovnom skupinom
 4. Područni objekt „Zvončić“ Gola s jednom odgojno-obrazovnom skupinom
 5. Područni objekt „Bambi“ Ždala s jednom odgojno-obrazovnom skupinom
 6. Područni objekt „Lastavica“ Peteranec s jednom odgojno-obrazovnom skupinom
 7. Centralni vrtić „Vrapčić“ Drnje s dvije odgojno-obrazovne skupine
 8. Područni objekt „Potočić“ Koprivnički Bregi s jednom odgojno-obrazovnom skupinom
 9. Područni objekt „Leptirić“ Hlebine s jednom odgojno-obrazovnom skupinom
 10. Područni objekt „Zvončica“ Gola s jednom odgojno-obrazovnom skupinom

Dana 31. kolovoza 2018. godine iz sustava Dječjeg vrtića Vrapčić izlazi centralni vrtić i postaje samostalan dok Uprava Vrtića i dalje ostaje sa sjedištem u Drnju (kasnije se sjedište mijenja u Đelekovec). Dječjem vrtiću Vrapčić 10. rujna 2018. godine odobrava se početak obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u promijenjenim uvjetima u Područnom objektu „Zvončica“ sa sjedištem u Goli po redovitom desetosatnom programu odgojno-obrazovnog rada s djecom u dvije mješovite odgojno-obrazovne skupine (jaslička skupina „Zvončica“ i mješovita vrtićka „Vesele rode“) do proširenja područnog objekta „Zvončić“ u Goli.

U pedagoškoj godini 2018./2019. Dječji vrtić Vrapčić djeluje u devet područnih objekata s dvanaest mješovitih odgojno-obrazovnih skupina.

Dana 31. ožujka 2019. iz sastava Dječjeg vrtića Vrapčić izlazi područni objekt “Leptirić”, Hlebine.

Istupanjem Drnja iz sastava Dječjeg vrtića Vrapčić, Vrtić mijenja sjedište i nalazi se na adresi Mihovila Pavleka Miškine 1, Đelekovec. Dana 6. lipnja 2019. za ravnateljicu Dječjeg vrtića imenovana je odgojiteljica Sanela Brgles.

U pedagoškoj godini 2019./2020. Dječji vrtić Vrapčić djeluje na sljedećim lokacijama: Đelekovec, Gola, Ždala, Peteranec, Sigetec, Koprivnički Ivanec i Koprivnički Bregi gdje je od 2. rujna 2019. otvorena još jedna mješovita jaslička odgojno-obrazovna skupina.

Dana 10. rujna 2020. otvorena je još jedna jaslička skupina Mali zeko u sklopu područnog objekta “Zvončica” u Goli.

S danom 30. studenog 2020. iz sastava Dječjeg vrtića Vrapčić izlaze područni objekti “Potočnica” Sigetec i “Lastavica” Peteranec, stoga u pedagoškoj godini 2020./2021. Dječji vrtić Vrapčić djeluje na području općina: Đelekovec, Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi i Gola u 6 područnih objekata: “Iskrica”, “Ivančica”, “Potočić”, “Bambi”, “Zvončica” i “Zvončić”.

13.rujna 2021.g. u sklopu Područnog objekta „Zvončica“ Gola otvorena je još jedna jaslička skupina pod nazivom Sovice.

S novom pedagoškom godinom 2021./2022. u sustavu Dječjeg vrtića Vrapčić djeluje šest Područnih objekata s jedanaest odgojno-obrazovnih skupina na području Općina Đelekovec, Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi i Gola dok se sjedište Uprave Dječjeg vrtića Vrapčić nalazi na adresi Mihovila Pavleka Miškine 1 u Đelekovcu.

Djelatnost odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Vrapčić provodio se na slijedećim lokacijama:

 1. Područni objekt „Iskrica“ Đelekovec s jednom odgojno-obrazovnom skupinom
 2. Područni objekt „Ivančica“ Koprivnički Ivanec s dvije odgojno-obrazovne skupine
 3. Područni objekt „Potočić“ Koprivnički Bregi s dvije odgojno-obrazovne skupine
 4. Područni objekt „Zvončić“ Gola s jednom odgojno-obrazovnom skupinom
 5. Područni objekt „Zvončica“ Gola s četiri odgojno-obrazovne skupine
 6. Područni objekt „Bambi“ Ždala s jednom odgojno-obrazovnom skupinom

Kontaktirajte nas :