Početna / Obilježavanje Međunarodnog dana starijih i nemoćnih osoba

Obilježavanje Međunarodnog dana starijih i nemoćnih osoba

2.10.2019.

Obilježavanje Međunarodnog dana starijih i nemoćnih osoba

Skupina Mišići danas je posjetila Dom za starije osobe obitelji Petričević kako bi djeca posjetila i pozdravila starije osobe smještene u domu. Baka M.D. koja vodi brigu o korisnicima Doma djeci je pročitala priču koju su ona pažljivo slušala, a prije odlaska u Vrtić počastila nas je grickalicama. Osim posjeta Domu za starije osobe s djecom se razgovaralo o njihovim bakama i djedovima, načinu na koji vole provoditi vrijeme s njima te su djeca promišljala na koje sve načine ona mogu pomoći starijim osobama. Kroz razgovor i priču kod djece se poticala empatija za starije i nemoćne osobe, a djeca su izradila i likovni uradak za svoje djedove i bake.