Početna / Praćenje razvoja djeteta i planiranje putem razvojne mape

Praćenje razvoja djeteta i planiranje putem razvojne mape

ČEMU SLUŽI RAZVOJNA MAPA?

 • pomaže u osmišljavanju individualiziranog pristupa s ciljem da dijete postigne najbolji optimalni razvoj u skladu s njegovim sposobnostima i jakim stranama
 • spona je u komunikaciji roditelja i odgojitelja, važan je čimbenik odnosa na relaciji dijete-odgojitelj-roditelj radi stvaranja boljih partnerskih veza i odnosa
 • prikaz je osnovnih prekretnica u mentalnom i tjelesnom razvoju djeteta od prve do sedme godine

SADRŽAJ MAPE

 • Fotografija djeteta s osnovnim podacima (ime i prezime, datum rođenja, članovi obitelji, što voli jesti, najbolji prijatelji i sl.)
 • Zapažanja o djetetu – fotografije s opisom djeteta u aktivnosti
 • Anegdotske bilješke djeteta
 • Intervju s djecom (ciljani, ovisno o tome što se želi saznati), izjave djeteta
 • Video i audiosnimke (priložiti CD)
 • Likovni radovi koji „oslikavaju” razvoj i napredovanje djeteta uz pisani komentar ili objašnjenje
 • Popis i fotografije najdražih igračaka i prijatelja
 • Otisak dlanova i stopala
 • Antropometrijski podaci na početku i kraju pedagoške godine
 • Zabilješke i fotografije djetetovih aktivnosti za vrijeme adaptacije (prvi ručak, prvo spavanje)
 • Zabilješke i fotografije djetetovih aktivnosti za vrijeme boravka roditelja u skupini (radionice, volontiranje roditelja u skupini….)
 • Zabilješke i fotografije djetetovih aktivnosti za vrijeme izleta, javnih nastupa, druženja, završnih svečanosti…
 • Važni datumi (rođendani, posjete, npr. vatrogascima, OPG–u…)
 • Područja razvoja: socio–emocionalni razvoj, spoznajni razvoj, motorički razvoj, jezični razvoj i razvoj kreativnosti
 • Diplome s natjecanja: olimpijade dječjih vrtića, nekih slobodnih aktivnosti (nogomet, plivanje, ples i sl.)
 • Riječi djetetove najdraže pjesme, brojalice……
 • Fotografije s proslave rođendana u vrtiću
 • Zapažanja o djetetu (bilješke)
 • Protokoli za praćenje razvoja djece
 • Priprema za školu: radni listovi, grafomotoričke vježbe…

RAZVOJNA MAPA  JE SPONA U KOMUNIKACIJI RODITELJA I ODGOJITELJA

 • KORISTI SE KOD:
 • Organiziranja individualnih razgovora
 • Određivanja ciljeva za dijete (roditelji i odgojitelji se dogovaraju o aktivnostima i načinu njihova provođenja kod kuće i u vrtiću kako bi se postavljene zadaće na putu do cilja realizirale)
 • Omogućuje stvaranje roditeljske slike o odgojitelju kao stručnoj i kompetentnoj osobi koja prati i potiče razvoj njegovog djeteta

DOKUMENTIRANJE PRIKUPLJENIH PODATAKA O DJECI

Što više informacija odgojitelji imaju o djeci, to je veća vjerojatnost da će zadovoljiti njihove potrebe i biti uspješniji u planiranju aktivnosti i njihovoj realizaciji.

Djecu je potrebno promatrati u mnogim situacijama i na mnogo različitih načina kako bi se stvorila što cjelovitija slika o njihovim interesima, aktivnostima, mogućnostima i kompetencijama.

Konstruiranje dokumentacije, tj. prikupljanje, proučavanje i interpretiranje različitih etnografskih zapisa samo po sebi predstavlja istraživački i refleksivni proces, za koji ne postoji gotova receptura.

Prikupljena bi dokumentacija trebala olakšati razumijevanje djeteta i procesa njegova učenja i razvoja, otkrivanje područja učenja koja su u nekoj aktivnosti djeteta evidentna i promišljanje mogućih intervencija kojima bi se proces učenja djeteta mogao podržati.

Kad odgojiteljica putem praćenja i procjenjivanja prikupi informacije o djeci, treba planirati na temelju dječjih interesa i aktualne razine znanja i razvoja, odnosno treba napraviti plan primjena strategija i aktivnosti kako bi podržala djetetovu sadašnju razinu razmišljanja i potaknula ga da prijeđe na sljedeću razinu.

Odgojiteljice M.S. i G.B.