Početna / Roditeljski sastanak Priprema djeteta za polazak u školu

Roditeljski sastanak Priprema djeteta za polazak u školu

13.2.2020.

Roditeljski sastanak Priprema djeteta za polazak u školu

Dana 12.2.2020. održan je roditeljski sastanak za roditelje djece školskih obveznika. Pedagoginja Sabina Gadanec prezentirala je temu “Priprema djeteta za polazak u školu” gdje je objasnila postupak upisa djece u prvi razred osnovne škole, kad se dijete smatra psihofizički zrelim za upis u prvi razred te koja je uloga roditelja u pripremi djeteta za školu.