Početna / U društvu pedagoginje Sabine

U društvu pedagoginje Sabine

7.2.2020.

U društvu pedagoginje Sabine

Proučavajući, istražujući te spoznavajući važnost i prisutnost emocija u igri i životu, posjetila nas je teta Sabina, pedagoginja Dječjeg vrtića Vrapčić te se rado uključila u igru. Nakon interaktivnog čitanja slikovnice „Kad je ljuta, vjeverica ne sluša“  te razgovora i o priči i o emociji ljutnje, djeca su vrlo aktivno pristupila ponuđenim poticajima. Uz niz didaktike, prezentiran je  i ponuđen materijal iz neposredne okoline koji na vrlo učinkovit način pomaže u što lakšem nošenju sa stresom i spomenutom emocijom: trganje i gužvanje novinskog papira, puhanje mjehurića sapunice, puhanje zraka i pokretanje loptice. Na taj način djeca svladavaju frustracije, kontroliraju emocije te je aktivnost  omogućila da se djece otvore i iskreno iznesu situacije koje izazivaju ljutnju kod njih samih.