Početna / Učenje je zabavno

Učenje je zabavno

12.5.2020.

Učenje je zabavno

„POČETNI GLAS“ (PREDČITAČKA AKTIVNOST)

POTREBAN MATERIJAL: slova na papiru, predmeti

OPIS AKTIVNOSTI: Zajedno s djetetom napišite slova na papiriće. Dijete traži odgovarajući predmet prema početnom slovu.

CILJ AKTIVNOSTI: razvoj fonološke i fonemske svjesnosti, tj. uočavanje prvog glasa u riječi

 

„SLOŽI BOJICE“ (PREDMATEMATIČKA AKTIVNOST)

POTREBAN MATERIJAL: ravnalo, bojice, papir

OPIS AKTIVNOSTI: Dijete slaže bojice gledajući predložak.

CILJ AKTIVNOSTI: razvoj operativnog mišljenja (slaganje prema predlošku), prepoznavanje i imenovanje boja

 

„BROJEVI DO 10“ (GRAFOMOTORIKA)

POTREBAN MATERIJAL: papir, higijenski štapići, tempera

OPIS AKTIVNOSTI: štapićem dijete nanosi boju na predložak s brojevima

CILJ AKTIVNOSTI: razvoj spoznaje o brojevima, usavršavanje okulomotorne koordinacije, preciznosti