Početna / Učimo i brojimo

Učimo i brojimo

19.5.2020.

Učimo i brojimo

„RASTAVI RIJEČ“ (PREDČITAČKA AKTIVNOST)

POTREBAN MATERIJAL: slova, riječi na papiru

OPIS AKTIVNOSTI: napišite riječi na papir, ponudite slova. Dijete treba rastaviti riječ na slova (glasove).

CILJ: razvoj glasovne osviještenosti, tj. glasovne analize (rastavljanje riječi na glasove)

 

„SLOŽI KOCKE PREMA BROJU“ (PREDMATEMATIČKA AKTIVNOST)

POTREBAN MATERIJAL: papir, kocke

OPIS AKTIVNOSTI: na papir napišite brojeve, dijete treba složiti onoliko kocki koliko pokazuje broj.

CILJ: razvoj pojma količine, povezivanje broja s količinom