Početna / Uhvatimo ritam

Uhvatimo ritam

5.2.2020.

Uhvatimo ritam

A muzika života neprestano svira,

Pa uhvati ritam koji ona bira.

Aktivnosti vezane uz glazbu veoma su bile atraktivne mališanima jasličke skupine. Djeca su doživljaj klasične glazbe, ali i poznatih dječjih pjesmica izrazila pokretom, ali i bogatim likovnim izrazom te istraživanjem zvukova pojedinih glazbenih instrumenata.

„Dječja se glazba ne sluša ušima, već srcem.“