Početna / Vesela priča

Vesela priča

15.4.2020.

Vesela priča

JARE KOJE JE ZNALO BROJITI DO 10

Bilo jednom jare koje je naučilo brojati do 10. Došlo je do bare, pogledalo svoj lik u bari i reklo;
– Jedan!-
To je čulo tele i upitalo:
– Što to radiš? –
– Brojim sebe.- odgovori jare.- Hoćeš li da i tebe prebrojim?-
– O ne!- reče tele.- Možda to boli!-
Ali jare počne brojati:
– Ja sam jedan, ti si dva. Jedan, dva!-
– Majko!- zavapi tele i počne plakati.
Nato dođe teletova majka koja je bila krava predvodnica.
– Zašto plačeš?- upita krava predvodnica.
– Jare me broji.- zameče tele.
– A što je to?- upita krava.
– Ja brojim.- reče jare.- Evo ovako: Ja sam jedan, tele je dva, a ti si tri.
Jedan, dva, tri!-
Krava se strašno razljutila.
– Naučit ću ja tebe brojati mene i moje tele!
I oboje potrčaše za jaretom. Tako stignu do vola.
– Zašto gonite ovo malo jare?- upita vol.
– Ono nas broji!- viknu na glas krava i tele.
– Što to radiš?- začudi se vol.
– Ja to radim ovako.- odgovori jare. Ja sam jedan, tele je dva, krava je tri, a ti si četiri. Jedan, dva, tri, četiri!-
Tada se i vol razljuti i potrči za jaretom. Stignu do konja.
-Što vam je jare skrivilo?- upita konj.
-Ali ja samo brojim!- branilo se jare. –Evo ovako: Ja sam jedan, tele je dva, krava je tri, vol je četiri, a ti si pet.
– Čekaj ti nevaljalče!- rasrdi se konj, te potrči za jaretom.
Stignu do svinje.
– Kamo se žurite?- upita svinja.
– Hoćemo uloviti jare!- viknu svi u glas. Ono nas broji.
– Kako to broji?- upita svinja.
– Posve jednostavno.- kaže jare. Ja sam jedan, tele je dva, krava je tri, vol je četiri, konj je pet, a ti si šest. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest!-
Sada i svinja potrči za jaretom. Stignu tako do rijeke. Odmah uz obalu stoji lađica, a u njoj mačka, pas, ovca i pijetao. Jare skoči s obale u lađicu, a sve ostale životinje za njim. Tada se otkine lanac od sidra i lađa zaplovi rijekom prema najvećoj dubini.
– U pomoć!- jaukne pijetao. Potonut ćemo! Lađica može držati najviše deset putnika. Ima li netko tko zna brojati?-
– Znam ja!- reče jare.
– Brzo nas prebroji, brzo, molim te!- stanu ga moliti sve životinje.
I jare počne:
– Ja sam jedan, tele dva, krava tri, vol četiri, konj pet, svinja šest, mačka sedam, pas osam, ovca devet i pijetao deset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
– Onda se nećemo potopiti!- kliknu svi. Živjelo naše jare!-
Tako je jare ostalo kod lađice kao brojač. I svaki put kad bi trebalo nekog prevesti preko rijeke, stajalo je jare na obali i brojilo do 10.

Zadatak: nakon pročitane priče djeca mogu nacrtati sve životinje koje se spominju u priči, a ispod životinje broj i količinu kružića koliko taj broj označuje. Npr. jare, a ispod 1 *, tele pored jareta, a ispod 2 **, krava pored jareta, a ispod 3*** i tako redom kako bi se lakše povezala količina s brojem.

Sličice možete iskoristiti za izradu štapnih lutkica i izvesti zajedno s djecom igrokaz.

VESELA PRIČA – dokument