Početna / Zabavno slikanje

Zabavno slikanje

19.5.2020.

Zabavno slikanje

Izradi svoju brojalicu.

POTREBAN MATERIJAL:

Papir i flomasteri.

OPIS IZRADE:

Na papir napišite  u redove brojeve od 1 do 10. Pored broja nacrtajte određeni broj srca, cvjetova, kvadrata, krugova, trokuta i sl. S tako izrađenom brojalicom možete učiti brojeve i njihove količine.

CILJ:  Usvajanje pojma broja i količine.

 

Likovna aktivnost- drvo, cvijet

Prije same likovne aktivnosti poslušajte priču “Stablo”

https://drive.google.com/open?id=1G3O3Y3pXQcFVTQ1TSDxcBiQbpdhxoB3b

POTREBAN MATERIJAL: tempere, vodene boje, štapići za uho i papir.

OPIS AKTIVNOSTI: Djeci pripremite potreban materijal i mogu uživati u kreativnom izražavanju, istraživanju miješanja boja.

CILJ:  Usavršavanje već poznatih likovnih tehnika