Dječji vrtić “Zvončica” Gola

Dječji vrtić “Zvončica” Gola

Dječji vrtić “Zvončica” Gola
Trg kardinala Alojzija Stepinca 6
48331 Gola

Telefon: 048 625 553

Mobitel: 095 820 3606

Elektronička adresa: zvoncicagolajaslice31@gmail.com

Dječji vrtić “Zvončica” Gola otvoren je 2. siječnja 2017. kao podružnica Dječjeg vrtića “Vrapčić”.

Jaslice polaze djeca u dobi od 1 do 3 godine. Odlukom Općinskog vijeća Općine Gola od 1.1.2012. roditelji ne participiraju u plaćanju troškova smještaja djece u vrtić, odnosno vrtić je za roditelje besplatan. Vrtić polaze djeca iz Gole, Novačke i Otočke.

Dječji vrtić obavlja svoju odgojno-obrazovnu djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada koji donosi početkom svake pedagoške godine, kao i Kurikuluma vrtića, koji su usklađeni s važećim zakonskim aktima predškolskog odgoja i obrazovanja i suvremenim pedagoškim spoznajama o razvoju i odgoju djece rane i predškolske dobi.

U skupini rade dvije odgojiteljice provodeći redoviti desetosatni program. Radno vrijeme vrtića prilagođeno je potrebama roditelja, odnosno ono je od 6:00 do 16:00 sati. U redovitom desetosatnom programu djeci se pružaju mogućnosti za optimalan spoznajni, tjelesni, govorno-jezični i socio-emocionalni razvoj kroz individualni pristup i osjetljivost na razvojne potrebe. U jaslicama rade i kuharica i spremačica.

Suradnja s roditeljima ostvaruje se putem roditeljskih sastanaka, individualnih razgovora, anketa, informativnih panoa, uključivanjem roditelja u zajedničke radionice i aktivnosti skupine te kroz razne donacije.

Vrtić se uključuje u različite kulturne manifestacije i humanitarne akcije u suradnji s roditeljima, udrugom „Prekodravski zvon“ i širom zajednicom.

Ono što našu skupinu čini posebnom je rad na istraživačkim aktivnostima, posebno aktivnostima koje potiču senzomotorički razvoj djece. Svake godine odlazimo na jednodnevni izlet u pratnji roditelja. Poseban naglasak stavljamo na dobru suradnju s roditeljima te njihovu uključenost u odgojno-obrazovni rad. Raznim donacijama, susretljivošću, roditelji se trude predstaviti svoja zanimanja, pokazati svoja poljoprivredna gospodarstva te sudjelovati u svim događajima važnima za ovu ustanovu.

 

Zvončice to smo mi, jako smo maleni,
Veseli, marljivi i radosni.
Znamo se veseliti i sve pospremiti!
Mi smo društvo z onkraj Drave,
Pozdrave Vam šaljemo prave!“

 

 

 

 

 

Kontaktirajte nas :