Kraći program folklorno-plesne igraonice

Početna / Kraći program folklorno-plesne igraonice

Kraći program folklorno-plesne igraonice

Namjena Programa

Program je namijenjen djeci polaznicima redovitog programa u dobi od četiri godine do polaska u osnovnu školu, odnosno prema uočenim talentima, sposobnostima i interesu pojedine djece mlađe dobi, a ovisno o vrsti folklornih koreografija koje su primjerene uzrastu djece. U jednu skupinu polaznika Programa bit će uključeno najviše 15-ero djece.

Ciljevi Programa

Cilj folklorno plesne igraonice je poticati djecu na korištenje pokreta, govora tijela i estetskog izražavanja kao jednog od sredstva komunikacije. Putem različitih načina izražavanja, kao što su ples, pokret tijela, gluma, mimika i scenski pokret, kod djece se zadovoljava prirodna potreba za kretanjem, utječe se na razvoj cjelokupne motorike, koordinacije pokreta, preciznosti, ravnoteže, snage i brzine. Nadalje, kroz igru, pjesmu i pokret kod djece se razvija osjećaj za ritam, preciznost te se potiče maštovitost i kreativnost. Osim svega navedenog, cilj je plesnim izričajem razvijati kod djece osjećaj pripadnosti vlastitoj kulturi i tradiciji i time doprinijeti svestranom razvoju djeteta korištenjem bogatih materijalnih i duhovnih izvora tradicijske kulture Hrvatske i folklornog nasljeđa Koprivničko-križevačke županije.

Iz toga proizlaze sljedeće zadaće:

 • zanimanje i znatiželja za hrvatsku tradiciju i narodno stvaralaštvo kroz pjesmu, ples i narodne nošnje
 • razvoj sposobnosti auditivno-glazbene komunikacije, osobito glazbeni sluh, slušna percepcija i reprodukcija, percepcija i instrumentalna interpretacija ritma jednostavnim instrumentima kao što su udaraljke, frulice, piskutače, čegrtaljke, zvrčke od orahovih ljuski, žlice u čaši, klepetalo od stabljike kukuruza, češalj, lonci, poklopci, ključevi na prstenu, zvečke od prirodnih materijala, kuhače, rifljače, škrebetaljke, stabljika od maslačka i raži, žirova kapica, bič, i sl. (tradicijskim zvučnim igračkama, koje su djeca sama izrađivala, kao i onima koje su odrasli izrađivali za djecu od drva, kravskog roga, trske, pera, srčike, lišća, truba od kore drveta, guslice od kukuruzovine i slično)
 • glasovne mogućnosti (opseg glasa i interpretacija)
 • zamišljanje i stvaranje (zvukova, melodija, ritmova, pokreta i kretanja) kroz usvajanje dječjih igara s pjevanjem pjesama, brojalica i igara
 • razvoj motorike, osobito u prirodnim oblicima kretanja (hodanje, trčanje) te u plesu i igrama
 • razvoj samopouzdanja i osjećaja uspješnosti kroz upoznavanje i usvajanje hrvatskog folklornog nasljeđa
 • razvoj socio-emocionalnog područja kroz zajedničke aktivnosti s drugom djecom uključenom u Program
 • razvoj kreativnog izražavanja kroz pokret, ples i pjesmu; verbalno i neverbalno

Obilježja Programa

Ovaj obogaćeni Program omogućuje djeci razvoj cjelovite ličnosti što podrazumijeva aktivno sudjelovanje u zajednici i vođenje zdravog i kvalitetnog načina života, a kasnije kada djeca odrastu, postanu i članovi KUD-ova i ostalih udruga koje promiču i štite kulturnu baštinu i tradiciju našeg kraja. Osim toga, ovaj Program potiče razvoj kreativnosti i ljubav prema kulturnoj baštini i vrijednostima koje su ostavili naši predci i koje smo dužni čuvati kao najveće blago.

Način ostvarivanja Programa

 • Vježbe za razvoj osjećaja organiziranog postavljanja i kretanja u kolu, paru, koloni
 • Vježbe za razvijanje i usklađivanje pokreta pojedinaca sa skupinom
 • Spontano izvođenje pokreta uz glazbu i stvaranje malih dječjih koreografija
 • Upoznavanje s osnovnim zavičajnim i drugim značajnostima kulturne baštine kraja u kojem boravimo
 • Slušanje i interpretacija poezije na zavičajnom jeziku i govoru
 • Susret s pjesnikom čije se pjesme interpretiraju ili s drugim iz neposredne okoline
 • Susreti sa sviračima narodnih instrumenata
 • Susreti s izrađivačima narodnih instrumenata
 • Susret s članovima KUD-a u mjestu u kojem vrtić djeluje
 • Izvođenje igara s pjevanjem prema odabiru odgojitelja te narodnih igara
 • Plesanje stiliziranih narodnih plesova primjerenih dječjem uzrastu iz raznih krajeva Hrvatske
 • Izvođenje kraćih dijelova programa za roditelje, goste na različitim svečanostima općinskog ili županijskog karaktera
 • Igre naših starih
 • Scenski prikazi narodnih igara i običaja specifičnih za Podravinu i Prigorje
 • Istraživanje narodnih običaja i igara, plesova
 • Prikupljanje, arhiviranje i dokumentiranje prikupljenog istraživanja u sklopu projekta očuvanja kulturne materijalne i nematerijalne kulturne baštine (Ivanečki vez, Bregofska pita, Virofska mazanica i dr.)
 • Istraživanje nematerijalnih kulturnih baština
 • Drnjanski vez, Peteranjski šlingeraj
 • Istraživanje i dokumentiranje zavičajnog govora, kroz zapise, snimke
 • Mali rječnik zavičajnih riječi i običaja
 • Njegovanje ručnog rada različitih vrsta vezanih uz očuvanje kulturne tradicije
 • Zajednički projekti vezani uz tradiciju i baštinu s općinama osnivačima
 • Prekogranični projekti

Vremenik aktivnosti

Kraći program folklorno plesne igraonice provodit će se u okviru redovitog devetosatnog i desetosatnog programa dvaput tjedno po 45 minuta tijekom cijele pedagoške godine, a prema potrebi i interesu djece i svakodnevno.

Nositelji Programa

Nositelji Programa su odgojiteljice Dječjeg vrtića Vrapčić odgovarajuće stručne spreme i dodatnih edukacija.

Način vrednovanja

Proces ostvarivanja Programa bit će posebno bilježen propisanom pedagoškom dokumentacijom, te foto i videozapisima, a za svaku pedagošku godinu izrađivat će se izvješće o realizaciji Programa u sklopu Godišnjeg izvješća Vrtića. Kraći program folklorno plesne igraonice sastavni je dio rada Vrtića te će kao takav biti vrednovan od strane svih sudionika u procesu: roditelja, voditelja, tima za kvalitetu, Upravnog vijeća, društvene sredine. U tom smislu primjenjivat će se prema potrebi anketni upitnici, individualni razgovori, procjene tima za kvalitetu. Praćenje rada provodit će i stručni suradnici i ravnatelj Vrtića.

Kontaktirajte nas :