Mala sportska škola

Početna / Mala sportska škola

Mala sportska škola

UVOD

Mala sportska škola provodi se na području Općine Gola u suradnji sa Zajednicom sportova Koprivničko-križevačke županije koja s Dječjim vrtićem Vrapčić sklapa ugovor. Program se provodi dva puta tjedno prema programu voditeljice prof. kineziologije Marine Tomac Rojčević. Na svim satovima prisutna su dva voditelja.

MALA SPORTSKA ŠKOLA GOLA

Mala sportska škola (dalje: MSŠ) provodi se u Dječjem vrtiću Zvončić već osmu pedagošku godinu. U Programu sportske škole sudjeluju djeca od treće godine života pa do polaska u osnovnu školu. Kako je pedagoške godine 2018./2019. u Općini Gola oformljena još jedna skupina, tako je i interes za Malu sportsku školu izuzetno velik. Zbog velikog interesa Mala se sportska škola odvija dva puta tjedno, ali djeca su odvojena prema dobi, tako utorkom MSŠ-u pohađaju djeca mlađe mješovite skupine “Vesele rode”, a četvrtkom djeca starije dobne skupine “Zvončić”.

MSŠ je za sve polaznike besplatna jer Općina Gola financira ovaj projekt samostalno, bez sufinanciranja roditelja. Isto tako, MSŠ može se pohvaliti brojnim uspjesima i osvojenim medaljama na Olimpijadama dječjih vrtića tijekom godina.

ORGANIZACIJA RADA MSŠ-e

Posebnost MSŠ-e je u suradnji profesora kineziologije i diplomiranih odgojiteljica. Voditeljice MSŠ u Goli su prof. kinezologije Sanja Šandrovčan i dipl. odgojiteljica Miljenka Subotičanec. Ovakva suradnja važna je upravo zbog posebnosti dječjeg fizičkog i psihološkog rasta i razvoja.

Satovi se održavaju dva puta tjedno u sportskoj dvorani u trajanju od 45 do 60 min., ovisno o dobi djece. Svaki sat sadrži uvodni, pripremni glavni A i B dio i završni dio sata.

GLAVNI CILJEVI MSŠ-e

  • razvoj svijesti o korisnosti svakodnevnog vježbanja za zdravlje
  • priprema djece za kasniju specijalizaciju po sportovima

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA U MSŠ-i:

  • provođenje inicijalnog provjeravanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti
  • modificirani testovi ovisno o uzrastu djece: bacanje loptice u dalj, skok u dalj iz mjesta, podizanje trupa, pretklon raznožno, poligon natraške, izdržaj u zgibu i trčanje
  • priprema po disciplinama za Olimpijadu dječjih vrtića – trčanje, štafetno trčanje, skok u dalj iz mjesta, bacanje loptice u dalj
  • finalno provjeravanje

UTJECAJ REDOVITOG VJEŽBANJA NA PSIHOSOCIJALNI I EMOCIONALNI RAZVOJ DJETETA:

  • motorički razvoj djeteta je u korelaciji s intelektualnim razvojem (razvoj zapažanja, percipiranja, mišljenja, pamćenja)
  • obogaćivanje emocionalnog života djeteta (razvoj samopouzdanja, radost, oduševljenje, optimizam i dr.)
  • potiskivanje društveno neprihvatljivog ponašanja

ZAKLJUČAK

Budući da rad s djecom predškolskog uzrasta iziskuje posebnu pažnju, upravo je važna kombinacija kineziolog – odgojitelj. Odgojiteljice su od neprocjenjive važnosti za psihološki i emocionalni razvoj djeteta. Kineziolozi u svakoj fazi odrastanja djece, svojom stručnošću mogu pravilno primijeniti različite kineziološke aktivnosti. Primjena redovite i programirane tjelesne aktivnosti važna je za cjelokupni rast i razvoj djece te sprječavanje ozljeđivanja u sportu i u svakodnevnom životu.

„Rođeni smo s ljubavlju prema kretanju i osjećamo se bolje kada smo snažni i hitri.“

Susan Kalish, liječnica sportske medicine

Kontaktirajte nas :