Dokumenti

Početna / Dokumenti

Dokumenti

Roditelji korisnici Dječjeg vrtića Vrapčić suglasni su s objavom fotografija na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Vrapčić te su sve fotografije objavljene uz potpisanu privolu roditelja. Fotografije su dio pedagoške dokumentacije. Sukladno Zakonu o zaštiti  osobnih podataka (NN 42/2018) najljubaznije molimo sve roditelje koji fotografiraju djecu ili snimaju tijekom javnih nastupa i druženja da svakako vode brigu o zaštiti i privatnosti djece te nigdje ne objavljuju fotografije i videozapise.

Tekstovi i fotografije na stranici vrapcic-djecji-vrtic.hr vlasništvo su Dječjeg vrtića Vrapčić i ne smiju se prenositi bez prethodnog odobrenja.

 

Opći akti Vrtića

 

PRAVILNIK O RADU

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2021.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA VRAPČIĆ

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

ODLUKA -SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 

Statut Dječjeg vrtića Vrapčić

Statutarna odluka – izmjene i dopune

Statut – pročišćeni tekst

ETIČKI KODEKS Dječjeg vrtića Vrapčić

Kućni red Dječjeg vrtića Vrapčić

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2019.2020

Kurikulum Dječjeg vrtića Vrapčić 2019.2020.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Vrapčić 2019.2020.

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2020.2021

Kurikulum Dječjeg vrtića Vrapčić 2020.2021.

 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

PROCEDURA_BLAGAJNIČKOG_POSLOVANJA

PROCEDURA_IZDAVANJA_I_OBRAČUNAVANJA_PUTNIH_NALOGA

PROCEDURU ZAPRIMANJA RAČUNA NJIHOVE PROVJERE I

 

Financijsko i uredsko poslovanje 2021.

 

Financijsko i uredsko poslovanje 2020.

 

Financijsko i uredsko poslovanje 2019.

 

Financijsko i uredsko poslovanje 2018.

 

Natječaji

Dječji vrtić Vrapčić_odgojitelj

Dječji vrtić Vrapčić_servirka spremačica

Dječji vrtić Vrapčić_asistent-ica

Djecji-vrtic-Vrapcic_odgojitelj

Upisi u dječji vrtić

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vrapčić

Odluka o prihvaćanju kriterija za bodovanje kod upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječji vrtić Vrapčić

 

Upisi u prvi razred osnovne škole

Plan upisa 2021-2022

Prijevremeni upis u OŠ – ZAHTJEV

Kontaktirajte nas :