Dokumenti

Početna / Dokumenti

Dokumenti

Roditelji korisnici Dječjeg vrtića Vrapčić suglasni su s objavom fotografija na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Vrapčić te su sve fotografije objavljene uz potpisanu privolu roditelja. Fotografije su dio pedagoške dokumentacije. Sukladno Zakonu o zaštiti  osobnih podataka (NN 42/2018) najljubaznije molimo sve roditelje koji fotografiraju djecu ili snimaju tijekom javnih nastupa i druženja da svakako vode brigu o zaštiti i privatnosti djece te nigdje ne objavljuju fotografije i videozapise.

Tekstovi i fotografije na stranici vrapcic-djecji-vrtic.hr vlasništvo su Dječjeg vrtića Vrapčić i ne smiju se prenositi bez prethodnog odobrenja.

 

Opći akti Vrtića

PRAVILNIK O RADU  (na snazi)

STATUT DJEČJEG VRTIĆA VRAPČIĆ ĐELEKOVEC (na snazi)

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA 2023

PRAVILNIK O KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA

PRAVILNIK O RADU

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2021.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2022.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA VRAPČIĆ

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

ODLUKA – SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

ODLUKA O RAZVRSTAVANJU DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

ODLUKA OSOBA ZA PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

OSOBA ZA PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

Statut Dječjeg vrtića Vrapčić

Statutarna odluka – izmjene i dopune

Statut – pročišćeni tekst

ETIČKI KODEKS Dječjeg vrtića Vrapčić

Kućni red Dječjeg vrtića Vrapčić

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2019.2020

Kurikulum Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2019.2020.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2019.2020.

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2020.2021

Kurikulum Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2020.2021.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2020.2021

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2021.2022

Kurikulum Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2021.2022.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2021.2022

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2022.2023.

Kurikulum Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2022.2023.

Kurikulum Dječjeg vrtića Vrapčić 2023.-2028.

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2023.- 2024.

 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

PROCEDURA_BLAGAJNIČKOG_POSLOVANJA

PROCEDURA_IZDAVANJA_I_OBRAČUNAVANJA_PUTNIH_NALOGA

PROCEDURU ZAPRIMANJA RAČUNA NJIHOVE PROVJERE I

PROCEDURA DOSTAVLJANJA UGOVORA IZ KOJIH PROIZLAZE FINANCIJSKI UČINCI

PROCEDURA PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

 

Financijsko i uredsko poslovanje 2023.

Financijsko i uredsko poslovanje 2022.

Financijsko i uredsko poslovanje 2021.

Financijsko i uredsko poslovanje 2020.

Financijsko i uredsko poslovanje 2019.

Financijsko i uredsko poslovanje 2018.

 

Natječaji

NATJEČAJ 2 ODGOJITELJICE ZAMJENA GOD. 8.11.2023.

NATJEČAJ KUHARICA ZAMJENE 8.11.2023.

NATJEČAJ ODGOJITELJICA GOLA ZAMJ. 8.11.2023.

NATJEČAJ ODGOJITELJICA GOLA NEODR. 8.11.2023..

NATJEČAJ ODGOJITELJICA ŽDALA NEODR. 8.11.2023.

 

Prošli natječaji:

NATJEČAJ KUHARICA KOP. IVANEC 2.10.2023.

NATJEČAJ ODG. KOP. BREGI ZAMJENA

NATJEČAJ ODGOJITELJICA LEGRAD NEODREĐENO

NATJEČAJ SPREMAČICA LEGRAD NEODREĐENO

NATJEČAJ POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU GOLA

NATJEČAJ ODGOJITELJICA GOLA NOVA SKUPINA

NATJEČAJ ODGOJITELJICA GOLA ZAMJENA

NATJEČAJ ODGOJITELJICA ĐELEKOVEC ZAMJENA N. NOVAK

NATJEČAJ ODGOJITELJICA GOLA NEODREĐENO JASLICE

ODGOJITELJICA ŽDALA NEODREĐENO 6.6.2023.

ODGOJITELJICA GOLA NEODREĐENO 6.6.2023.

ODGOJITELJICA GOLA ODREĐENO 6.6.2023.

ODGOJITELJICA KOP. BREGI ZAMJENA 6.6.2023.

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU

ODGOJITELJICA GOLA NEODREĐENO

ODGOJITELJICA KOP. BREGI ZAMJENA

ODGOJITELJICA ĐELEKOVEC ZAMJENA

ODGOJITELJICA KOP. BREGI ZAMJENA

SPREMAČICA GOLA ZAMJENA

NATJEČAJ SPREMAČ ICA

ODGOJITELJICA KOP. BREGI ZAMJENA

ODGOJITELJICE SVE PODRUŽNICE ZAMJENE

ODGOJITELJICA GOLA NEODREĐENO

ODGOJITELJICA GOLA ODREĐENO ZAMJENA

OGOJITELJICA GOLA ODREĐENO ZAMJENA 1

ODGOJITELJICA ŽDALA NEODREĐENO

Natječaj Ždala_kuhar/ica neodređeno

Natječaj Đelekovec_odgojitelj/ica određeno

Natječaj Koprivnički Bregi_odgojitelj/ica određeno

Natječaj Gola_servir/ka/spremač/ica određeno

Natječaj odgojitelj/ica u programu predškole

NATJEČAJ KOP. BREGI ODGOJITELJ

NATJEČAJ GOLA ODGOJITELJ

Natječaj Gola_asistent određeno

Natječaj Gola_odgojitelj neodređeno

Natječaj Gola_odgojitelj određeno

Natječaj_Gola odgojitelj određeno_1

Natječaj Gola_odgojitelj pripravnik

Natječaj Gola_spremač neodređeno

Natječaj Ždala_odgojitelj neodređeno

Natječaj Koprivnički Bregi_odgojitelj određeno

Natječaj_računovođa-administrator

 

Upisi u dječji vrtić

Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece 2023.

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika i usluga u DV Vrapčić

Odluka o prihvaćanju kriterija za bodovanje kod upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječji vrtić Vrapčić

 

Upisi u prvi razred osnovne škole

Plan upisa u OŠ 2022-2023

Prijevremeni-upis-u-OŠ ZAHTJEV

 

Kontaktirajte nas :