Dokumenti

Početna / Dokumenti

Dokumenti

Roditelji korisnici Dječjeg vrtića Vrapčić suglasni su s objavom fotografija na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Vrapčić te su sve fotografije objavljene uz potpisanu privolu roditelja. Fotografije su dio pedagoške dokumentacije. Sukladno Zakonu o zaštiti  osobnih podataka (NN 42/2018) najljubaznije molimo sve roditelje koji fotografiraju djecu ili snimaju tijekom javnih nastupa i druženja da svakako vode brigu o zaštiti i privatnosti djece te nigdje ne objavljuju fotografije i videozapise.

Tekstovi i fotografije na stranici vrapcic-djecji-vrtic.hr vlasništvo su Dječjeg vrtića Vrapčić i ne smiju se prenositi bez prethodnog odobrenja.

 

Opći akti Vrtića

STATUT PROČIŠĆENI TEKST (na snazi)

STATUTARNA ODLUKA

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu DV Vrapčić

PRAVILNIK O RADU  (na snazi)

STATUT DJEČJEG VRTIĆA VRAPČIĆ ĐELEKOVEC (na snazi)

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA 2023

PRAVILNIK O KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA

PRAVILNIK O RADU

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2021.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2022.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA VRAPČIĆ

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

ODLUKA – SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

ODLUKA O RAZVRSTAVANJU DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

ODLUKA OSOBA ZA PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

OSOBA ZA PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

Statut Dječjeg vrtića Vrapčić

Statutarna odluka – izmjene i dopune

Statut – pročišćeni tekst

ETIČKI KODEKS Dječjeg vrtića Vrapčić

Kućni red Dječjeg vrtića Vrapčić

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2019.2020

Kurikulum Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2019.2020.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2019.2020.

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2020.2021

Kurikulum Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2020.2021.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2020.2021

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2021.2022

Kurikulum Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2021.2022.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2021.2022

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2022.2023.

Kurikulum Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2022.2023.

Kurikulum Dječjeg vrtića Vrapčić 2023.-2028.

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2023.- 2024.

 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

PROCEDURA_BLAGAJNIČKOG_POSLOVANJA

PROCEDURA_IZDAVANJA_I_OBRAČUNAVANJA_PUTNIH_NALOGA

PROCEDURU ZAPRIMANJA RAČUNA NJIHOVE PROVJERE I

PROCEDURA DOSTAVLJANJA UGOVORA IZ KOJIH PROIZLAZE FINANCIJSKI UČINCI

PROCEDURA PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

 

 

Financijsko i uredsko poslovanje 2024.

Financijsko i uredsko poslovanje 2023.

Financijsko i uredsko poslovanje 2022.

Financijsko i uredsko poslovanje 2021.

Financijsko i uredsko poslovanje 2020.

Financijsko i uredsko poslovanje 2019.

Financijsko i uredsko poslovanje 2018.

 

Upisi u dječji vrtić

Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece 2023.

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika i usluga u DV Vrapčić

Odluka o prihvaćanju kriterija za bodovanje kod upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječji vrtić Vrapčić

 

Upisi u prvi razred osnovne škole

Prijevremeni-upis-u-OŠ ZAHTJEV

 

Kontaktirajte nas :