Dokumenti

Početna / Dokumenti

Dokumenti

Roditelji korisnici Dječjeg vrtića Vrapčić suglasni su s objavom fotografija na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Vrapčić te su sve fotografije objavljene uz potpisanu privolu roditelja. Fotografije su dio pedagoške dokumentacije. Sukladno Zakonu o zaštiti  osobnih podataka (NN 42/2018) najljubaznije molimo sve roditelje koji fotografiraju djecu ili snimaju tijekom javnih nastupa i druženja da svakako vode brigu o zaštiti i privatnosti djece te nigdje ne objavljuju fotografije i videozapise.

Tekstovi i fotografije na stranici vrapcic-djecji-vrtic.hr vlasništvo su Dječjeg vrtića Vrapčić i ne smiju se prenositi bez prethodnog odobrenja.

 

Opći akti Vrtića

 

PRAVILNIK O RADU

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2021.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2022.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA VRAPČIĆ

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

ODLUKA – SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

ODLUKA O RAZVRSTAVANJU DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

OSOBA ZA PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

Statut Dječjeg vrtića Vrapčić

Statutarna odluka – izmjene i dopune

Statut – pročišćeni tekst

ETIČKI KODEKS Dječjeg vrtića Vrapčić

Kućni red Dječjeg vrtića Vrapčić

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2019.2020

Kurikulum Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2019.2020.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2019.2020.

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2020.2021

Kurikulum Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2020.2021.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2020.2021

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2021.2022

Kurikulum Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2021.2022.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2021.2022

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2022.2023.

Kurikulum Dječjeg vrtića Vrapčić za pedagošku godinu 2022.2023.

 

 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

PROCEDURA_BLAGAJNIČKOG_POSLOVANJA

PROCEDURA_IZDAVANJA_I_OBRAČUNAVANJA_PUTNIH_NALOGA

PROCEDURU ZAPRIMANJA RAČUNA NJIHOVE PROVJERE I

PROCEDURA DOSTAVLJANJA UGOVORA IZ KOJIH PROIZLAZE FINANCIJSKI UČINCI

PROCEDURA PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA

 

 

Financijsko i uredsko poslovanje 2022.

Financijsko i uredsko poslovanje 2021.

Financijsko i uredsko poslovanje 2020.

Financijsko i uredsko poslovanje 2019.

Financijsko i uredsko poslovanje 2018.

 

Natječaji

Natječaj Ždala_kuhar/ica neodređeno

 

Prošli natječaji:

Natječaj Đelekovec_odgojitelj/ica određeno

Natječaj Koprivnički Bregi_odgojitelj/ica određeno

Natječaj Gola_servir/ka/spremač/ica određeno

Natječaj odgojitelj/ica u programu predškole

NATJEČAJ KOP. BREGI ODGOJITELJ

NATJEČAJ GOLA ODGOJITELJ

Natječaj Gola_asistent određeno

Natječaj Gola_odgojitelj neodređeno

Natječaj Gola_odgojitelj određeno

Natječaj_Gola odgojitelj određeno_1

Natječaj Gola_odgojitelj pripravnik

Natječaj Gola_spremač neodređeno

Natječaj Ždala_odgojitelj neodređeno

Natječaj Koprivnički Bregi_odgojitelj određeno

Natječaj_računovođa-administrator

 

Upisi u dječji vrtić

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vrapčić

Odluka o prihvaćanju kriterija za bodovanje kod upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječji vrtić Vrapčić

 

Upisi u prvi razred osnovne škole

Plan upisa u OŠ 2022-2023

Prijevremeni-upis-u-OŠ ZAHTJEV

 

Kontaktirajte nas :