Početna / Moja super mama

Moja super mama

5.5.2020.

Moja super mama
  1. ČESTITKA ZA MAJKU
potrebni materijali: papir, flomasteri, gumb, ljepilo
cilj aktivnosti: razvoj likovnog senzibiliteta za različita likovna sredstva i materijale, razvoj kreativnosti
2. OGRLICA ZA MAJKU
potrebni materijali: tjestenina po želji, tempere, špaga
cilj aktivnosti: razvoj osjetljivosti za kombinacije (nizanje)
3. OSOBINE MOJE MAJKE
Navesti nekoliko osobina koje krase tvoju majku.
cilj: razvoj jezika i govornih vještina