Početna / 4. svibnja – Dan vatrogasaca

4. svibnja – Dan vatrogasaca

3.5.2020.

4. svibnja – Dan vatrogasaca

IZRADA VATROGASNE KAPE

Potreban materijal: karton, škare, crvena tempera/flomaster/bojica

Opis aktivnosti: izrezati krug od kartona te u njemu ucrtati manji krug koji se zareže do pola, a pola se podigne te potom obojiti karton

Cilj aktivnosti: razvoj preciznije senzomotorike, tj. bojanje unutar crta, izrezivanje jednostavnih  oblika škarama, uživanje u procesu rada i razvoj zainteresiranosti za uspjeh

VATRA

Potreban materijal: papir A4, vodena boja, slamčice, grančice

Opis aktivnosti: na papir na nekoliko mjesta kapnuti crvenu, narančastu i žutu boju, puhati kroz slamčice da se boja rasprši i da izgleda kao plamen vatre, potom dodati, tj. zalijepiti grančice da izgleda kao ognjište

Cilj aktivnosti: razvoj samostalnosti u provođenju aktivnosti, ustrajnosti u cilju, razvoj prostorne percepcije, tj. raspored elemenata na plohi, razvoj spremnosti na savladavanje izazova

VATRA

Potreban materijal: žuta, narančasta i crvena  boja (tempera, vodena boja, flomaster, pastela, drvene bojice), papir A4

Opis aktivnosti: dijete popunjava papir valovitim crtama izmjenjujući zadane boje

Cilj aktivnosti: razvoj okulomotorne koordinacije, tj. pravilno držanje pisaljke, pravilan slijed pisanja (s lijeva na desno), sigurno povlačenje valovitih crta, dobra organizacija razmještaja na papiru

LJESTVE

Potreban materijal: kolaž papir, slano tijesto, grančice…

Opis aktivnosti: manipulirajući ponuđenim materijalima, dijete gradi/izrađuje vatrogasne ljestve

Cilj aktivnosti: razvoj preciznije senzomotorike, tj. oblikovanje sitnim materijalima, prostorne percepcije (raspored elemenata na plohi)