Početna / Blagdan Svih svetih

Blagdan Svih svetih

2.11.2023.

Blagdan Svih svetih

Povodom blagdana Svih svetih skupina Leptirići bavila se promišljanjem, istraživanjem i „upoznavanjem“ svetaca kroz prigodne priče i aktivnosti. Djeca su tako imala  mogućnost identificirati se sa svecima kroz djela dobrote i ljubavi.

Osim spomenutog, upoznaju se sa običajima našeg kraja koji se odnose na pripreme za ovaj blagdan te običaje na sam blagdan kao što je to obilazak grobova bližnjih uz nošenje cvijeća, paljenje svijeća i molitva.