Početna / Boje su svuda oko nas

Boje su svuda oko nas

28.4.2020.

Boje su svuda oko nas

„POMOZI CVIJETU DA NARASTE“ (LIKOVNA AKTIVNOST)

POTREBAN MATERIJAL: blazinice, kapaljka, karton, flomasteri, boja (nekoliko kapi tempere ili prehrambene boje)

OPIS AKTIVNOSTI: kapaljkom nanosimo boju na blazinice

CILJ AKTIVNOSTI: razvoj okulomotorike  i kreativnosti

 

„ŠARENA PLOČA“  (PREDČITAČKA AKTIVNOST)

POTREBAN MATERIJAL: kolaž papir, škare, ljepilo, karton, kamen

OPIS AKTIVNOSTI: bacite kamenčić na izrađenu ploču. Kad se kamen zaustavi, potrebno je imenovati boju kolaža na kojoj se zaustavio te reći još nešto u toj boji (npr: žuta boja, žuta banana, limun, sunce)

CILJ AKTIVNOSTI: prepoznavanje i imenovanje boja, proširivanje vokabulara

 

„PRONAĐI PREDMET“ (PREDMATEMATIČKA AKTIVNOST)

POTREBAN MATERIJAL: kolaž papir, papirići s brojevima, predmeti iz neposredne okoline

OPIS AKTIVNOSTI: zajedno s djetetom napišite brojeve na papiriće te stavite kolaž papir na ravnu površinu. Na svaki kolaž papir stavlja se jedan papirić s brojem. Dijete traži odgovarajući broj predmeta prema zadanoj boji.

CILJ AKTIVNOSTI: razvoj operativnog mišljenja (grupiranje prema zadanom kriteriju: boja-broj)

 

„GDJE JE MOJE MJESTO?“ (PREDMATEMATIČKA AKTIVNOST)

POTREBAN MATERIJAL: kocke u boji, flomaster, papiri

OPIS AKTIVNOSTI: dijete stavlja kockice prema boji i obliku

CILJ AKTIVNOSTI: razvoj operativnog mišljenja (grupiranje prema zadanom kriteriju: boja-oblik)

 

„VESELI POLIGON“ (TJELESNA AKTIVNOST)

POTREBAN MATERIJAL: krede u boji

OPIS AKTIVNOSTI: Na pločniku iscrtajte poligon za kretanje, skakanje, hodanje po crti…

CILJ AKTIVNOSTI: zadovoljenje osnovne dječje potrebe za tjelesnom aktivnošću

 

„PRONAĐI CVIJET“ (ISTRAŽIVAČKA AKTIVNOST)

POTREBAN MATERIJAL: karton, vodene boje ili tempere, kist, povećalo

OPIS AKTIVNOSTI:Dijete vodenim bojama oboji karton. Prilikom šetnje livadom zajedno potražite cvijeće različitih boja stavivši latice cvijeta na karton prema boji. Svakako ponesite i povećalo.

CILJ AKTIVNOSTI: opažanje svijeta oko sebe svim senzornim modalitetima