Početna / Dani predškolskog odgoja

Dani predškolskog odgoja

28.4.2023.

Dani predškolskog odgoja

Odgajateljice dječjeg vrtića Zvončić iz Gole, Ana-Marija Nikolić i Jelena Posavec sudjelovale su na dvodnevnom stručnom skupu “Dani predškolskog odgoja” u Svetom Martinu na Muri, gdje su imale priliku izlagati primjer dobre prakse i stručno-znanstveni rad. Ana-Marija Nikolić izlagala je stručno-znanstveni rad “Validacija agresivne igre u vrtićkom okruženju”, pisan u suradnji s odgojiteljicom Ivanom Vladušić, dok je Jelena Posavec izlagala primjer dobre prakse “Prostor kao glavni čimbenik slobodne igre”.

Stručni skupovi poput ovoga daju nam priliku da predstavimo svoj rad i njegovu kvalitetu te da uz mnoge druge primjere dobre prakse dobijemo nova saznanja na području ranog odgoja i obrazovanja. Radom na sebi postajemo kompetentni partneri u stvaranju što kvalitetnijeg kurikuluma u odgojno-obrazovanim ustanovama.