Početna / Dječji tjedan

Dječji tjedan

9.10.2023.

Dječji tjedan

I ove godine uključili smo se u manifestaciju Dječjeg tjedna pod geslom „Ljubav djeci prije svega“ s ciljem promicanja dječjih prava i obaveza i s naglaskom na prijateljstvo odnosno toleranciju i međusobno pomaganje.

Što se sve događalo?

Aktivnosti namijenjene djeci i položaju djeteta u društvu, u Iskrici su ove godine imale naglasak na zajedništvu i uvažavanju  dječjih ideja i potreba.

Naime, organizirane su zajedničke, grupne aktivnosti „Muzički zagrljaj“, „Bubanj zove“, „Pazi lopta“, oslikavanje vrtićkog parkirališta kredama koje su potakle socijalne interakcije, asertivnost i empatiju, a time u konačnici ojačale odnose s vršnjacima.

Zasigurno će nam lijepe utiske i uspomene ostaviti i druženje s načelnicom Larom koja nas je razveselila gradnjom novog vrtića (budući da je u Dječjem tjednu potpisan ugovor s izvođačem radova za izgradnju novog vrtića) te nam omogućila da jasno i slobodno izrazimo svoje želje i potrebe, tj. da i mi mali demokratski odlučujemo o novom interijeru i eksterijeru novog vrtića.

Za kraj Dječjeg tjedna možemo samo reći da smo puni samopoštovanja, samopouzdanja te spremni za nove izazove i prepreke.