Početna / Dragi svijete, eko poruke šalje ti dijete!

Dragi svijete, eko poruke šalje ti dijete!

20.4.2020.

Dragi svijete, eko poruke šalje ti dijete!

EKOLOŠKI OSVIJEŠTENO DRVO

POTREBAN MATERIJAL: tuljac od papirnatih ručnika, ljepilo, tempera ili vodene boje, kist, papir ili karton

OPIS IZRADE:

Tuljac prerežite po duljini i iskoristite za stablo koje ćete obojiti temperama ili vodenim bojama. Drugi tuljac izrežite na manje kolutove koje ćete zalijepiti na papir kao krošnju drveta. Unutrašnjost zalijepljenih koluta obojite temperama ili vodenim bojama.

 

IZRADA PLANETA ZEMLJE OD NOVINSKOG PAPIRA

POTREBAN MATERIJAL: bijeli papir, novine, ljepilo

OPIS IZRADE: Također možete iskoristiti novinske papire- na papir napravite obrise planeta, djeca trgaju novinski papir i lijepe unutar obrisa planeta.

CILJ AKTIVNOSTI: osvještavanje spoznaje da sav otpad nije smeće, već da se može ponovno iskoristiti za izradu nečega ili u igri

 

IZRADA GLOBUSA OD BALONA

POTREBAN MATERIJAL: balon (plavi), tempere, kist, papiri u boji, ljepilo

OPIS IZRADE: Balon napušite i uživajte u oslikavanju globusa temperama ili kontinente napravite od papira u boji i zalijepite na balon.

CILJ AKTIVNOSTI: razvoj kreativnosti i mašte, usavršavanje baratanjem poznatim likovnim sredstvima i materijalima

 

SADNJA CVIJEĆA ILI SJEMENA

POTREBAN MATERIJAL: sadnica cvijeta ili neko sjeme, teglica, zemlja, voda

OPIS AKTIVNOSTI: Posadite cvijeće ili sjeme te potaknite dijete da se brine o posađenoj biljci i promatra promjene.

CILJ AKTIVNOSTI: osvještavanje potrebe brige o biljkama