Početna / Emocije u Pčelicama

Emocije u Pčelicama

22.2.2019.

Emocije u Pčelicama

Djeca rane dobi razvijaju socijalnu i emocionalnu kompetenciju kroz interakcije s drugima unutar obitelji i vrtića. Upoznavajući emocije, dijete upoznaje svoje unutarnje potrebe i uči da je moguće izabrati načine ponašanja i izražavanja u emocionalnim situacijama. U mlađoj skupini “Pčelice” ovoga smo tjedna upoznavali djecu s emocijama kroz raznovrsne priče, igre s pokretom, likovne i glazbene tehnike u kojima su djeca imala priliku poraditi na izražavanju vlastitih emocija.