Početna / Hrabrost je biti drugačiji od ostalih

Hrabrost je biti drugačiji od ostalih

21.5.2019.

Hrabrost je biti drugačiji od ostalih

U suradnji s Dječjim vrtićima “Potočnica” Sigetec i “Lastavica” Peteranec članovi HGSS-a Koprivnica održali su edukaciju i demonstrirali vježbu spašavanja u dvorištu Dječjeg vrtića “Potočnica” Sigetec. Edukacija je održana na temu zaštite i spašavanja. U sklopu prezentacije HGSS-a, djeci je prezentirana oprema koju koriste gorski spašavatelji, nosilo i vozilo. Djeci su također prikazali opasnost na planini, gdje su iskoristili dječje igralište kako bi u sigurnom okruženju simulirali navedenu situaciju te ih uputili na uobičajenu proceduru akcije potrage i spašavanja.