Početna / Inkluzivni pristup prema uključivanju djece s teškoćama rane i predškolske dobi

Inkluzivni pristup prema uključivanju djece s teškoćama rane i predškolske dobi

31.3.2020.

Inkluzivni pristup prema uključivanju djece s teškoćama rane i predškolske dobi

Pedagoginja Sabina Gadanec od travnja 2019. do veljače 2020. polazila je edukaciju u Stručno-razvojnom centru Dječjeg vrtića Sopot za provedbu programa inkluzivnog pristupa prema uključivanju djece s teškoćama rane i predškolske dobi. Edukacija se sastojala od 9 jednodnevnih modula koji su se bavili inkluzijom u ranom i predškolskom razdoblju, uključivanjem djeteta s teškoćama u predškolski sustav, pripremom uvjeta za uključivanje djeteta s teškoćom u predškolsku ustanovu, individualiziranim pristupom u radu s djetetom s teškoćom u razvoju, djecom s teškoćom u razvoju u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini, individualiziranim pristupom prema obiteljima djece s teškoćama, ulogom vrtića u jačanju roditeljskih kompetencija, suradnjom s lokalnom zajednicom.

Tijekom edukacije pedagoginja se osnažila za implementiranje i usavršavanje kvalitetnih i inovativnih inkluzivnih sadržaja u odgojno-obrazovni rad s djecom s teškoćama u razvoju od najranije dobi. Svoje spoznaje redovito primjenjuje u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s djecom te ih i sustavno prenosi odgojiteljicama.