Početna / Iskrice brinu o prirodi

Iskrice brinu o prirodi

8.6.2020.

Iskrice brinu o prirodi

U proteklom tjednu Iskrice su se bavile temom zaštite okoliša. Izrada spremnika za sortiranje otpada, njegovo sakupljanje i odlaganje u točno predviđene spremnike te briga o biljkama u dvorištu vrtića bile su glavne okupacije, a sve s ciljem razvoja pozitivnih stavova prema prirodi i svijesti o zaštiti okoliša.

Stari časopisi iskorišteni su za likovne radove (mozaik planete Zemlje i tkanje papira), a stare kutije za izradu spremnika za papir i plastiku. Kutijice i čepovi odlično su poslužili za izradu igračke – “Robotića Otpadića”, a ostaci voća od užine za simboličku igri pripravljanja koktela. Tjedna tema zaokružena je sijanjem sjemenki raznog voća i povrća u (također reciklirane) posudice te satom tjelesne i zdravstvene kulture, jer već i vrapci na grani znaju: da bismo mogli kvalitetno brinuti o drugima i prirodi, potrebno je brinuti i o sebi.