Početna / Mak

Mak

8.6.2020.

Mak

Pčelice su ovaj tjedan provele u istraživanju maka, od cvijeta do zrna. Kroz razne životno-praktične (mljevenje maka, izrada makovnjače, briga o sadnici maka), istraživačko-spoznajne (leteći makovi, dijelovi maka kroz povećalo), kreativno-stvaralačke (izrada makova polja od kolaža, bojenje maka temperom), književno-dramske (stihovi “Makovi”, igrokaz “Mak i patkica”) i tjelesne aktivnosti (pokretna igra “Djed i mak”) djeca su razvijala spoznaju o maku, stjecala iskustva o prirodnoj sredini te opažala mak kroz senzorne puteve.