Početna / Nepredvidiva livada

Nepredvidiva livada

15.5.2020.

Nepredvidiva livada

Radost istraživanja i aktivnog učenja djeca su doživjela u aktivnostima u našem malom vrtu na otvorenom. Proučavala su cvijeće livade i vrta, razlike u boji, mirisu i obliku… U tom procesu djecu su imala priliku upoznati nove biljne vrste, razvijati svijest i proširivati znanje o važnim elementima (voda, sunce, zrak, zemlja) za rast i razvoj biljke, stjecati znanja vezano uz biljku i cvijeće  (što sve cvijet/ biljka ima, što je cvijetu/ biljci potrebno za rast i razvoj, koji su dijelovi cvijeta/ biljke). Istražujući cvijeće shvatili su da ima mnogo livadne trave koja je isto tako šarolika pa su promatrali i nju. Nastali su i likovni radovi prema zapažanju.