Početna / Obavijest o predaji zahtjeva za upis u Program predškole

Obavijest o predaji zahtjeva za upis u Program predškole

14.9.2021.

Obavijest o predaji zahtjeva za upis u Program predškole

Pozivaju se svi roditelji/skrbnici djece koja će napuniti 6 godina starosti do 31. ožujka 2022. godine s područja Općina Đelekovec, Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi i Gola da upišu djecu u obvezni program predškolskog odgoja i obrazovanja (Program predškole).

U navedeni Program predškole upisuju se sva djeca koja ne pohađaju redoviti desetosatni program Vrtića. Iznimno, prema uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja, djeca romske nacionalnosti i djeca s posebnim potrebama navedeni Program pohađaju dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Posebno napominjemo da je roditeljska obveza upisati djecu u pohađanje Programa predškole.

 

Predaja dokumentacije za upis djeteta u PROGRAM PREDŠKOLE Dječjeg vrtića Vrapčić provodit će se od 14. rujna 2021. do 24. rujna 2021.

Dokumentacija se dostavlja na adresu:

Dječji vrtić Vrapčić

Mihovila Pavleka Miškine 1

48316 Đelekovec

 

Potrebno je detaljno i istinito popuniti i poslati sljedeću dokumentaciju:

– Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Vrapčić

– Obrazac za inicijalni razgovor

– Suglasnost o obradi osobnih podataka

– Presliku rodnog lista djeteta ili izvatka iz matične knjige rođenih

– Presliku uvjerenja ili potvrde o mjestu prebivališta djeteta

– Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika

– Liječničku potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta

– Presliku knjižice cijepljenja djeteta

– Presliku pravomoćne presude o razvodu braka (za razvedene roditelje)

– nalaze, mišljenja, dokumentaciju specijalista

 

Priložena dokumentacija treba biti valjana i kompletna.

 

Planirani početak polaska djece u Program predškole je mjesec listopad, a Program će se provoditi u područnim objektima navedenih općina.

Prije početka provođenja Programa predškole održat će se obvezni roditeljski sastanak za roditelje polaznika Programa predškole u područnim objektima, a o terminu ćete biti naknadno obaviješteni. Na sastanku će se potpisati Ugovor o ostvarivanju Programa predškole u Dječjem vrtiću Vrapčić i potrebne suglasnosti.

 

U slučaju dodatnih pitanja ili objašnjenja molimo Vas da se obratite direktno Upravi Vrtića (Mihovila Pavleka Miškine 1, Đelekovec) ili na broj telefona 048/831-492.

 

Ravnateljica Dječjeg vrtića Vrapčić

Sanela Brgles