Početna / Odluka o izuzeću roditelja od obveze plaćanja udjela u cijeni Dječjeg vrtića “Potočić”

Odluka o izuzeću roditelja od obveze plaćanja udjela u cijeni Dječjeg vrtića “Potočić”

24.6.2022.

Odluka o izuzeću roditelja od obveze plaćanja udjela u cijeni Dječjeg vrtića “Potočić”