Početna / Ponovi uzorak

Ponovi uzorak

16.4.2020.

Ponovi uzorak

POTREBNO:

Manja daščica

Čavli

Gumice

Papir

Flomaster

 

OPIS AKTIVNOSTI:

Na manju daščicu potrebno je zabiti čim više čavlića, pravilno raspoređenih, npr. 6*6 (6 redova po 6 čavlića). Djetetu je potrebno nacrtati uzorke (priložene su fotografije kako to može izgledati) koje ono mora načiniti gumicom ili gumicama na ploči s čavlima. Zadatak za dijete može biti samo da složi zadani oblik ili uzorke nacrtate u boji kako bi osim oblika dijete moralo i poštivati zadanu boju. Dajte mašti na volju i nacrtajte različite sheme koje će Vaše dijete morati ponoviti.

Slika br.1 Daščica s čavlima

Slika br.2 Mogući uzorci (prilagoditi dobi djeteta i mogućnostima)