Početna / Posjet lovca skupini Pčelice

Posjet lovca skupini Pčelice

1.2.2024.

Posjet lovca skupini Pčelice

Dana 26. siječnja u najstarijoj skupini „Pčelice“ gostovao je lovac ujedno i roditelj naše polaznice koji je spremno prihvatio poziv odgojiteljica da našim „Pčelicama“ što pobliže objasni i približi ulogu i značaj funkcije lovca te njihovu važnu ulogu u očuvanju staništa šumskih  životinja. Djeca su imala prilike upoznati kako izgleda lovačka oprema i koja je namjena lovačkog pribora. Lovac je prikazao na koji način se vodi briga o životinjama, posebice zimi kad je nestašica hrane, te kako možemo svi doprinijeti očuvanju šuma i zaštiti životinja i način na koji se moramo ponašati u šumi, te u neposrednoj blizini životinja, te koje sve opasnosti postoje u šumi. Djeca su imala prilike vidjeti i preparirane životinje, te tako uočiti i sitne detalje koje ih čine prepoznatljivima. Lovac je djecu upoznao sa navikama šumskih životinja, te približio zvukove i način glasanja najčešćih životinja ovdašnjih šumskih prostora. „Pčelice“ su pobudile svoju radoznalost te pripremljenim pitanjima za našeg lovca saznale još poneke detalje i tako razvile nova znanja koja će zasigurno doprinijeti u njihovom daljnjem otkrivanju te istraživanju šumskog svijeta.