Početna / Poticajna okolina

Poticajna okolina

19.2.2019.

Poticajna okolina

Aktivnosti velike ili male,

u jaslicama se čuda prave!
Ipak, najdraže su one
što drugome veselje poklone!
Jaslička skupina najradije vrijeme provodi u aktivnostima koje potiču senzorni razvoj djece. Tako im odgojiteljice svakodnevno osiguravaju poticajnu okolinu pa na taj način djeca dolaze do novih spoznaja, aktivno uče, grade suradničke odnose i na kraju dana zadovoljno idu kući!