Početna / Predavanje za djelatnike vrtića

Predavanje za djelatnike vrtića

14.11.2022.

Predavanje za djelatnike vrtića

U organizaciji Dječjeg vrtića Vrapčić održano je predavanje Tarre Barat na temu „Rad s teškim, zahtjevnim ljudima“ za sve djelatnike Vrtića. Predavačica je teorijskim obrazlaganjem te brojnim praktičnim primjerima nastojala opisati izazove u svakodnevnoj komunikaciji. Veliku pažnju pridalo se uvježbavanju asertivne komunikacije kao imperativu primjerene komunikacije sa svim dionicima. Zahvaljujemo predavačici na nesebičnom dijeljenju znanja!