Početna / Predstava Šarenog svijeta

Predstava Šarenog svijeta

13.4.2019.

Predstava Šarenog svijeta

Zapljeskati s mačkom, zapjevati sa zecom, zaplesati s lavom te ispuniti vrtić smijehom, veseljem, stvoriti ugodno ozračje bile su zadaće malih Iskrica. Rado viđen gost „Šareni svijet“ interaktivnom predstavom obogatio je djetetov svijet, stvorio osjećaj ugode, bliskosti i pripadanja i izazvao djecu na aktivnu ulogu tijekom predstave.