Početna / Priča Hrabri krojač

Priča Hrabri krojač

26.11.2019.

Priča Hrabri krojač
Razvijajući govorne vještine nakon slušanja auditivne priče HRABRI KROJAČ djeca su interpretirala priču, izradila lutkice od papira i napravila predstavu.