Početna / Projekt Živjeti zdravo u vrtiću

Projekt Živjeti zdravo u vrtiću

18.2.2020.

Projekt Živjeti zdravo u vrtiću

Dana 12.2.2020. u prostorima Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije u okviru projekta Živjeti zdravo, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, profesorica Maja Lang-Morović predstavila je rezultate te buduće aktivnosti na temu Živjeti zdravo u vrtiću. Na edukativnom skupu sudjelovala je ravnateljica Dječjeg vrtića Vrapčić, Sanela Brgles.

Edukativni skup je bio namijenjen predstavnicima dječjih vrtića, osnovnih škola, ustanova i udruga s područja Koprivničko-križevačke županije. Aktivnosti Nacionalnog programa Živjeti zdravo usmjerene su na poboljšanje zdravlja cijele populacije kroz implementaciju u lokalnu zajednicu informiranjem, educiranjem i senzibiliziranjem djelatnika te djece svih dobnih skupina o pozitivnim aspektima zdravih stilova života: pravilnoj prehrani, smanjenju prekomjerne tjelesne težine, pravilnoj tjelesnoj aktivnosti i smanjenju pobola od kroničnih nezaraznih bolesti.

Na edukativnom skupu predstavljen je edukativni materijal Živjeti zdravo u vrtiću koji govori o važnosti usvajanja zdravih navika od najranije dobi kroz 5 pravila za dječje zdravlje:

  1. Započni dan doručkom!
  2. Svaki dan izađi s prijateljima na igru van!
  3. Šarena hrana svakoga dana za zdravlje mališana!
  4. Voda ti daje super moć!
  5. Dok spavaš, rasteš!

Pomoću edukativnog materijala Živjeti zdravo u vrtiću planirano je provođenje aktivnosti s djecom u vrtićima kroz 5 pravila za dječje zdravlje u periodu od sljedećih 6 mjeseci.