Početna / Proljeće i sve je puno sreće

Proljeće i sve je puno sreće

1.4.2019.

Proljeće i sve je puno sreće

Proljeće je došlo pa je i nama odmah sve za rukom pošlo! Naučiti svirati to nam je želja, i za bend ovdje ima puno prijatelja. Ako mame i tate niste znali, u gene su nam to zapisali! Pa za bend pravi ovdje su se svi sastali. Farme, mlijeko, traktor i krava, pa to je za nas igra prava. Kakve bi to jaslice u Goli bile da u svoj dnevni ritam nisu i to uvrstile. U Goli su slikari pravi i makar su još jako mali, ali svi dobro znamo da se tu slikati uvijek znalo! I švelje tu su prave, nisu ni one ovdje zabadave. I doktora u selu imamo pa kako onda da se i mi toga ne primamo i zdrave navike ne razvijamo! I nokte prije vikenda odrezati treba jer ovdje više nitko nije beba!