Početna / Recikliranje, koliko je važno

Recikliranje, koliko je važno

11.9.2019.

Recikliranje, koliko je važno

U vrijeme kada je okoliš sve više ugrožen neodgovornim ponašanjem barem svakog drugog čovjeka te velikog dijela vodećih kompanija u svijetu posebno je važno razmišljati o načinima kako ublažiti sve veću štetu koju nanosimo prirodi oko sebe te na taj način indirektno ugrožavamo i sebe. Recikliranje je jedan od načina i od velike je važnosti za očuvanje planeta, poznato kao i odvajanje materijala iz otpada nakon čega se ponovno koristi. Podrazumijeva sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda. Prije procesa recikliranja važno je odvojiti otpad kako treba. Sve ove veoma važne informacije djeci je danas na vrlo zanimljiv i interaktivan način objasnila i predočila gospođa S.H. posjetivši našu skupinu. Podsjetila nas je da o ovoj temi moramo razmišljati i mijenjati loše navike kako bismo spasili našu prirodu.