Početna / Šumarija Repaš i Čambina

Šumarija Repaš i Čambina

13.11.2020.

Šumarija Repaš i Čambina

U suradnji sa Šumarijom Repaš imali smo priliku vidjeti značajni krajobraz Čambinu te se potpuno prepustiti čarima koje nam pruža prirodno stanište. Kreativna, simbolička, konstruktivna i imaginarna igra samo su neke koje su dobile drugo ruho ovim neprocjenjivim prirodnim poticajem. Dječje zadovoljstvo i njihova  potreba za kretanjem potpuno je bila zadovoljena ovim malim izletom. Time se ova grupa vodi u svom svakodnevnom radu. Zadovoljno i radosno dijete kao glavni cilj. Vama svima ostavljamo fotografije te Šumariji Repaš ljubazno zahvaljujemo na stručnoj suradnji!