Početna / Uvođenje gestovnih i prstnih igara u odgojno-obrazovni rad

Uvođenje gestovnih i prstnih igara u odgojno-obrazovni rad

Igre prstima najbolji su način za uvođenje djeteta u govor, za poticanje njegovog kvalitetnog i jednostavnog usvajanja. Sam govor upućen djetetu biva nadopunjen i obogaćen onim dijelovima koji su u svakodnevnoj komunikaciji manje prisutni, ritmom, tempom te komunikacijom glasova i slogova potrebnih za pravilan izgovor. Ritmičkim ponavljanjem samoglasnika i suglasnika te rimovanim stihovima utječemo na zdrav razvoj govora. Igre prstima pozitivno utječu i na mnoge aspekte dječjeg razvoja. Utječu na emocionalni aspekt (potiču djecu na brojna ponavljanja i neposredno uvježbavanje), na motorički aspekt (potiču usvajanje i ponavljanje određenih oblika i formi pokreta), senzorički aspekt (potiču povezivanje različitih osjetilnih sustava), kognitivni aspekt (potiče uočavanje i prikazivanje tijeka radnje, uzroka i posljedica). Također još utječu i na jezični aspekt (izgovaranje glasova i riječi, bogaćenje rječnika, korištenje različitih modulacija glasa: glasno-tiho, brzo-sporo). Odgojiteljice su uvele gestovne i prstovne igre u mješovitu jasličku skupinu Pčelice u mjesecu veljači i provode ih i dalje. Kod uvođenja su si postavile ciljeve i zadaće. Ciljevi su bili: poticati govor kod djece, njegovati govor te stvoriti okruženje u kojem će se dijete osjećati sigurno i prihvaćeno. Neke važnije razvojne zadaće: zadovoljenje potrebe za sigurnošću, ljubavlju i pripadanjem, povezivanje osjetilnih sustava u svrhu promatranja i kontrole pokreta, razvoj vizualne percepcije, koordinacije oko-ruka, promišljeno i ciljano korištenje govornih oblika koji su sadržani u stihovima, zdrav razvoj govora, bogaćenje govora ritmom, tempom i slogovima potrebnim za pravilan izgovor riječi. Svaka dva tjedna djeca su usvajala nove igre i konstantno ih ponavljala. Igre su se koristile najčešće prilikom izmjena aktivnosti. Neke od igara koje su koristili su: „Moja je ručica ko maleni cvijet“- kod molitve, „Prste ima ruka svaka“, „Miješala mišica kašicu“, Bi-ba-bučicu“- kod čekanja za stolom ili u garderobi prilikom oblačenja, “Jutarnji pozdrav“- kod jutarnjeg okupljanja, u jutarnjem krugu, „Vlak“- kod okupljanja u koloni ili vlakiću…

Što zaključuju odgojiteljice o uvođenju prstnih i gestovnih igara u odgojno-obrazovni rad?

Tijekom provođenja prstnih i gestovnih igara pružile smo djeci emocionalnu podršku i razvijale njihovo samopouzdanje. Spontano smo planiranim aktivnostima i temama dodavale nove sadržaje koji su djeci bili motivirajući. Prstne i gestovne igre djeci su pomogle kod pravilnog izgovora riječi i obogatile njihov govor, u zbližavanju su potaknule djecu na kreativnost i pobudile maštovitost u slobodnoj igri. Pridonijele su mirnom ozračju u skupini. Kod novoupisane djece pokazale su se kao dobro sredstvo za zadovoljavanje potrebe za sigurnošću, ljubavi i pripadanjem.

Odgojiteljice S.M. i N.M.